Spausdinti
, terminologija

Spalio 2 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Ekonomikos ir inovacijų, Sveikatos apsaugos, Aplinkos ir Finansų ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.


Terminų straipsnių rinkinius sudaro:
1. Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 1, 2, 3, 5, 9, 12, 15, 21, 50, 51, 58, 59, 63, 64 straipsnių, 6 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 6(1) straipsniu projekto terminų straipsniai (pateikė Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija).
2. Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 1, 2, 3, 5, 9, 12, 15, 21, 50, 51, 58, 59, 63, 64 straipsnių, 6 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 21 straipsniu projekto terminų straipsniai (pateikė Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija).
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto termino straipsnis (pateikė Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija).
4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 135:2019 „Paramedikas“ patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija).
5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 165:2019 „Masažuotojas“ patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija).
6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, fizinio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto termino straipsnis (pateikė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija).
7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija).
8. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47, 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto terminų straipsniai (pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija).
9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-590/3D-583 „Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto terminų straipsniai (pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija).
10. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 2, 8, 15, 17, 18, 32, 35 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 14(1) straipsniu įstatymo projekto termino straipsnis (pateikė Lietuvos Respublikos finansų ministerija).
11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansines priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto termino straipsnis (pateikė Lietuvos Respublikos finansų ministerija).
12. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 pakeitimo įstatymo projekto terminų straipsniai (pateikė Lietuvos Respublikos finansų ministerija).
13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija).
14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 528/490 „Dėl Valstybinio radiologinio monitoringo organizavimo, vykdymo ir informacijos teikimo valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms, Europos Bendrijų Komisijai bei visuomenei tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija).
15. Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projekto Nr. XIIIP-3653 termino straipsnis (pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija).

Parengė Gita Kazlauskaitė