Spausdinti
, terminologija

Sausio 25 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė apsvarstė Užsienio reikalų, Energetikos, Aplinkos ministerijų ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pateiktus Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius.

Rinkinius sudaro šie terminai:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto terminai (pateikė Užsienio reikalų ministerija).
2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-245 „Dėl Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto Nr. 17-523 terminas (pateikė Energetikos ministerija).
3. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2010 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo branduolinės energetikos objektuose iki jų laidojimo reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminai (pateikė Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcija).
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Anykščių regioninio parko nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminai (pateikė Aplinkos ministerijos LRTB terminų straipsnių rinkinys Nr. 2754).

Atkreiptas dėmesys į taisytinus terminų straipsnius. Pagal pakomisės pastabas pataisytus terminų straipsnių rinkinius nutarta teikti svarstyti Kalbos komisijai.

Parengė Gita Kazlauskaitė