Spausdinti
, terminologija

Rugsėjo 18 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijų bei Ryšių reguliavimo tarnybos Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Terminų straipsnių rinkinius sudaro:

1. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2 straipsnio papildymo 65(1) dalimi ir 34(4) straipsnio papildymo 10 dalimi įstatymo projekto termino straipsnis (pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija).
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto termino  straipsnis (pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija).
3. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 pakeitimo įstatymo projekto terminų straipsniai (pateikė Ryšių reguliavimo tarnyba).
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. 709 „Dėl Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Ekonomikos ir inovacijų ministerija).

Parengė Gita Kazlauskaitė