Spausdinti
, terminologija

Gegužės 15 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Aplinkos, Ekonomikos ir inovacijų ir Žemės ūkio ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Terminų straipsnių rinkinius sudaro:

1. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-175 „Dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminai (pateikė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija).
2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 3, 12 straipsnių, IV skyriaus antrojo skirsnio pakeitimo, papildymo 6¹ straipsniu ir IV skyriaus trečiojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto terminas (pateikė Aplinkos ministerija).
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto terminas (pateikė Finansų ministerija).
4. Mokslo, technologijų ir inovacijų srities terminų straipsnių rinkiniai (pateikė Ekonomikos ir inovacijų ministerija).
5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. 3D 171/1K-080 „Dėl Įvežamų į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą bei vežamų per ją tranzitu augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinio tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto terminai (pateikė Žemės ūkio ministerija).
6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ projekto terminai (pateikė Žemės ūkio ministerija).

Parengė Gita Kazlauskaitė