Spausdinti
, terminologija

Birželio 3 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės nuotoliniame posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Sveikatos apsaugos, Užsienio reikalų ministerijų ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Terminų straipsnių rinkinius sudaro:
1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Aplinkos ministerija).
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 417 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 4-99 pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
3. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 1, 2, 91, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo ketvirtuoju2  skirsniu įstatymo projekto Nr. XIIIP-4206 terminų straipsniai (pateikė Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija).
4. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo Nr. I-907 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2183 terminų straipsniai (pateikė Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija).
5. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 2, 6, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 8(1) straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIIP-4211 termino straipsnis (pateikė Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija).
6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Logoterapeuto veiklos reikalavimų patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymo „Dėl Priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 1485 „Dėl oficialių svečių vizitų Lietuvos Respublikoje rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Užsienio reikalų ministerija).

Parengė Gita Kazlauskaitė