Spausdinti
, terminologija

Spalio 14 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Energetikos ir Finansų ministerijų, taip pat Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Rinkiniai sudaryti iš šių rengiamų teisės aktų terminų:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ projekto;
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant kietąsias medžiagas patvirtinimo“ projekto;
3. Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 7, 7(1), 10, 11(2) straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projekto;
4. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3, 31, 32, 4, 7, 11(1) 12, 12(1), 18(2), 22, 30, 32, 33, 34, 34(1), 34(4), 34(5), 34(6), 34(7), 34(8), 34(15), 34(18), 34(26), 34(31) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 32(1) straipsniu ir antruoju(2) skirsniu įstatymo projekto;
5. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 11(2), 12, 28, 30, 30(1), 30(2), 35(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 25(1), 30(3), 30(4), 30(5), 30(6), 30(7), 30(8), 30(9), 31(1), 31(2), 31(3)  straipsniais, septintuoju(1) ir septintuoju(2) skirsniais įstatymo projekto;
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto;
7. Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo projekto;
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ pakeitimo“ projekto.

Pateikta pastabų dėl terminų ir apibrėžčių. Be teisės aktų projektų terminų, apsvarstytas Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos sudarytas farmacijos terminų sąrašas, taip pat diskutuota dėl skaitmeninimo ir skaitmenizavimo santykio (diskusija bus tęsiama Žodyno pakomisės posėdyje).


Parengė Alvydas Umbrasas