Spausdinti
, terminologija

Kovo 24 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Terminų straipsnių rinkinius sudaro:
1. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. A1-2 „Dėl Etikečių, skirtų sėklos fasuotėms ženklinti, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto termino straipsnis (pateikė Žemės ūkio ministerija).
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Aplinkos ministerija).

Posėdyje taip pat toliau svarstyti Lietuvos Respublikos terminų bankui parengti R. Subačienės, R. Budrionytės, I. Kamarauskienės, V. Lakio, D. Raziūnienės, V. Savicko, K. Senkaus, D. Tamulevičienės vadovėlio „Apskaitos ir audito pagrindai" terminų straipsniai (pateikė Vilniaus universitetas).
Atkreiptas dėmesys į taisytinus terminų straipsnius. Pagal pakomisės pastabas pataisytus terminų straipsnių rinkinius bendru sutarimu nutarta teikti svarstyti Kalbos komisijai.


Parengė Gita Kazlauskaitė