Spausdinti
Balandžio 9 d. išplėstiniame Vardyno pakomisės posėdyje buvo aptarti sociologinio tyrimo rezultatai.

Atsižvelgdama į kitų kalbų asmenvardžių ir vietovardžių vartojimo lietuvių kalboje nenuoseklumą ir Seimo 2002 m. rugsėjo 17 d. protokolinį nutarimą, kuriuo Kalbos komisijai pavesta nustatyti vieną svetimvardžių vartojimo mokslinėje literatūroje, informaciniuose leidiniuose ir specialiuose tekstuose būdą, komisija užsakė sociologinį tyrimą „Lietuvos gyventojų požiūris į svetimvardžių rašymą“ (atliko Socialinių tyrimų institutas).

Balandžio 9 d. išplėstiniame Vardyno pakomisės posėdyje buvo aptarti sociologinio tyrimo rezultatai. Tyrimas parodė, kad visuomenės ir komisijos nuomonės dėl kitų kalbų asmenvardžių ir vietovardžių pateikimo iš esmės sutampa: pateikiant svetimvardžius būtina atsižvelgti į leidinio paskirtį, skaitytojų amžių ir išsilavinimą (žr. tyrimą ir Kalbos komisijos 60-ojo nutarimo 5.1 ir 5.2 punktus).

Pakomisė nutarė tikslinti kai kurias komisijos 60-ojo nutarimo 5 punkto formuluotes, aptarti kitus asmenvardžių ir vietovardžių vartojimo klausimus.

Parengė Aistė Pangonytė