Spausdinti
2002 spalio 10 d. Terminologijos pakomisė pradėjo svarstyti V. Žalkausko parengtą trikalbį „Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų žodyną“.

2002 spalio 10 d. Terminologijos pakomisė pradėjo svarstyti V. Žalkausko parengtą trikalbį „Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų žodyną“. Posėdžiuose dalyvauja informatikos specialistai (G. Grigas, V. Palenskis, K. V. Paulauskas, L. Telksnys, V. Valiukėnas, V. Žalkauskas, A. Žandaris ir kt.) ir kalbininkai terminologai (A. Auksoriūtė, A. Kaulakienė, A. Smetona, A. Umbrasas). Svarstant žodyną daugiausia diskutuojama dėl anglų kalbos terminų lietuviškų atitikmenų. Pavyzdžiui, nutarta teikti:
filerinkmena;
subfileporinkmenis;
footingporaštė (apatinė lango ar puslapio dalis dokumentui numeruoti, išnašoms, antraščių atvaizdžiams įdėti);
footer – 1. poraštė, puslapio poraštė;
header – 1. antraštė, 2. puslapinė antraštė;
headingantraštė (dokumento, skyriaus ar poskyrio pavadinimas);
installįrengti;
uninstall – 1. šalinti, 2. (programos) šalinimas;
break – 1. trūkis (teksto tarpas eilutėje, stulpelyje ar puslapyje), 2. pertraukimas, 3. pertraukti;
clipiškarpa;
clipboardiškarpinė;
scrapiškarpos rinkmena;
favoritesparankiniai adresai, katalogai ir kt.;
wrapping – 1. apgaubimas (teksto judėjimas aplink objektus), 2. laužymas.

(2002-10-28, Gita Kazlauskaitė)