Spausdinti
Darbą pradėjo Vadovėlių vertinimo pakomisė. Du iš penkių vadovėlių grąžintini leidyklai taisyti.

Šių metų gruodžio 10 d. Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje darbą pradėjo Vadovėlių vertinimo pakomisė: pirmininkas – doc. dr. Bronius Dobrovolskis, nariai – dr. Albina Auksoriūtė, dr. Vidas Kavaliauskas, Laimutis Laužikas, dr. Lina Murinienė, Gražina Navalinskienė, Palmira Zemlevičiūtė.

Per pirmuosius du šiais metais įvykusius posėdžius apsvarstyti penki leidyklos „Šviesa“ komisijai pateikti bendrojo lavinimo dalykų vadovėliai. Pakomisė, remdamasi vadovėlių kalbą vertinusių ekspertų išvadomis, nusprendė, kad trys vadovėlių rankraščiai atitinka lietuvių kalbos taisyklingumo reikalavimus, o likusieji du – su ekspertų pastabomis grąžintini leidyklai taisyti.

Šiuo metu Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertai vertina dar aštuonių leidyklos „Šviesa“pateiktų vadovėlių rankraščius. Pakomisė darbą tęs ir kitais metais.

Parengė Programų skyrius