Spausdinti
„Kalbos patarimų“ pakomisė antradieniais svarsto padalyvio klaidas.

„Kalbos patarimų“ pakomisė svarsto padalyvio klaidas (antradieniais 15.00–17.00). Didžioji klaida yra padalyvio vartojimas asmeniniuose sakiniuose to paties veikėjo šalutiniam veiksmui reikšti, pvz.:
Remiantis (=Remdamasis) valdybos nutarimu, direktorius rašo įsakymą. Perkant (=Pirkdami) kavą tikrinkite jos vartojimo laiką. Išlaužus (=Išlaužę) duris, vagys išnešė įvairios patalynės). Nepaisant (=Nepaisydama) senyvo amžiaus (||Nors ir būdama senyvo amžiaus), ji dar vis dirba.

Siūlyta suvienodinti nepaisant ko ir nežiūrint ko vertinimą beasmeniuose sakiniuose, pvz.: Nepaisant pastangų (|| Nors ir stengtasi; Nors ir stengėmės), iš skolų išbristi nepavyko. Nežiūrint redaktoriaus pasikeitimo (|| Kad (Nors) ir pasikeitė pirmininkas), reikia dirbti toliau.

Nežiūrint į ką vertintinas griežčiau, pvz., Nežiūrint į didelį užimtumą (– Kad (Nors) ir labai užimtas), jis randa laiko sportui.

Pastaba. Pakomisės sprendimai įsigalioja pritarus komisijai.
Ženklų reikšmės

= nevartotina
– geriau nevartoti
|| galima vartoti
| vartotina.
 

(Aistė Pangonytė, 2002-10-28)