Spausdinti
2013 m. gruodžio 2 d. Žodyno pakomisės posėdyje apsvarstytas Europos Sąjungos leidinių biuro klausimas dėl oficialiojoje vartosenoje nebetinkamų tradicinių pavadinimų Olandija, olandas, olandiškas, olandų kalba ir pan., kai kalbama apie valstybę, jos oficialiąją kalbą, gyventojus...

 

     2013 m. gruodžio 2 d. Žodyno pakomisės posėdyje svarstytas Europos Sąjungos leidinių biuro klausimas dėl oficialiojoje vartosenoje nebetinkamų tradicinių pavadinimų Olandija, olandas, olandiškas, olandų kalba ir pan., kai kalbama apie valstybę, jos oficialiąją kalbą, gyventojus.

     Valstybių pavadinimų sąraše (patvirtintame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1995 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“) greta oficialaus ilgojo pavadinimo Nyderlandų Karalystė šiuo metu teikiami du trumpieji pavadinimai. Pakomisė siūlys Kalbos komisijai juos sukeisti vietomis ir pirma teikti oficialesnį Nyderlandai, pagrečiui – tradicinį Olandija.

     Valstybių gyventojų pavadinimų sąraše (patvirtintame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2008 m. spalio 2 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-6) šiuo metu teikiamas pavadinimas olándas, -ė (taip pat visada galimas sudėtinis pavadinimas – Nyderlandų gyventojas, -a arba Nyderlandų Karalystės gyventojas, -a). Pakomisė siūlys Kalbos komisijai teikti du pavadinimus – nyderlandietis, -ė ir olandas, -ė.

     Nyderlandų Karalystės gyventojų pavadinimas nyderlandiečiai nėra naujas. Pagrečiui su tradiciškesniu pavadinimu olandai jis teiktas vadinamojoje bostoniškėje „Lietuvių enciklopedijoje“, teikiamas ir naujausioje – „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ (Vilnius: MELI, 2009, t. 16, p. 723).

     Kalbų pavadinimai Kalbos komisijoje yra svarstyti kitų institucijų teikimu (plačiau žr. Konsultacijų banke). Dažniausiai vartotas pavadinimas olandų kalba. Tačiau greta tradicinio valstybės pavadinimo Olandijos pradėjus vartoti pavadinimą Nyderlandai jau keliolika metų kalbama ir apie tikslesnį kalbos pavadinimą. Tarptautiniame kalbų pavadinimų standarte ISO 369-1 šios kalbos dviraidis kodas nl, ISO 369-2 triraidis nld.

  • Arvydas Tamošaitis straipsnyje „Olandija ar Nyderlandai, olandų ar nyderlandų kalba?“ („Gimtoji kalba“, 1998, nr. 1, p. 26–31) atkreipė dėmesį, kad vadinamosios olandų ir flamandų kalbos iš tiesų yra šiaurinis ir pietinis tos pačios nyderlandų kalbos dialektai, pasiūlė Nyderlanduose ir Flandrijoje vartojamą kalbą vadinti nyderlandų kalba.
  • Vytauto Mažiulio knygoje „Pasaulio tautų kalbos“ (Vilnius: Gimtasis žodis, 2001, p. 37–38) taip ir pavadinta – nyderlandų kalba, apibūdinta, kad šiuo metu turi du variantus, tai: 1) olandų kalba (apie 12 mln. žmonių – Olandijoje, kurioje dar yra apie 1 mln. fryzų) ir 2) jos tarmė – flamų (arba flamandų) kalba (apie 5,5 mln. žmonių Belgijoje, kurioje dar apie 5 mln. kalba prancūziškai).
  • Naujausiame leidinyje Z. Babickienės ir R. Venckutės „Kalbos mokslo pagrindai“ (Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013, p. 256–257) tarp germanų kalbų taip pat nurodoma: „nyderlandų kalba (olandų ir flamų, kitaip – flamandų)“, paaiškinta, jog „skiriami du naujosios nyderlandų kalbos variantai – šiaurinis (olandų kalba, vartojama Nyderlandų Karalystėje) ir pietinis (flamų, arba flamandų, kalba, vartojama Belgijos Karalystėje).“

     Taigi oficialiąją Nyderlandų valstybės kalbą, vieną iš ES kalbų vadintume nyderlandų kalba. (Pastebėtina, kad tos šalies teritorijoje regioninės kalbos statusą turi fryzų kalba, plačiau žr. Europos Komisijos pranešime.)

     Taigi, jeigu Kalbos komisija pakomisės siūlymams pritars, „ES institucijų leidinių rengimo vadove“ bus siūloma vartoti pavadinimus Nyderlandų Karalystė, Nyderlandai, nyderlandiečiai, nyderlandų kalba (oficialioji valstybės kalba, viena iš ES), tačiau laisvesnėje vartosenoje ir toliau bus galimi tradiciniai pavadinimai Olandija ir olandai, olandų kalba
 

Aistė Pangonytė,
VLKK Bendrojo sk. vyr. spec.