Spausdinti
Prieveiksmių kirčiavimo rekomendacijos K-16 pakeitimo ir papildymo komentarą (dėl „bepigù“ ir „bepìgu“, „raĩškiai“ ir „ráiškiai“, „(ne)švañkiai“ ir „(ne)švánkiai“, „tolýgiai“ ir „tolygiaĩ“, „alèrgiškai“ ir „aler̃giškai“ ir kt.) teikia VLKK Tarties ir kirčiavimo pakomisės pirmininkas akad., prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia.


      Kai kurių prieveiksmių kirčiavimo rekomendacija K-16, priimta 2005 m. ir kiek papildyta 2008 m., dabar keičiama ir dar pildoma daugiausia atsižvelgiant į būdvardžių kirčiavimo normų pakeitimus, VLKK teiktus 2013 m. pabaigoje (žr. rekomendacijas K-10, K-11, K-12). Toliau teikiamas 2014 m. spalio 9 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-4 (k-16.2) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2005 m. lapkričio 10 d. rekomendacijos Nr. R-12 (k-16) „Dėl kai kurių prieveiksmių kirčiavimo“ pakeitimo ir papildymo“ komentaras.

      Atsisakius pasenusio būdvardžių kirčiavimo kẽturpėsčias, -a, šẽšialinkas, -a, pradinį skiemenį nerekomenduojama kirčiuoti ir iš jų išvestiems prieveiksmiams (kirčiuotina tik ketùrpėsčia, šešiãlinkai).

      Grupelės būdvardžių kirčiavimo variantus sukeitus vietomis, į šį keitimą negali nereaguoti ir prieveiksmiai su -(i)ai, padaryti iš dviskiemenių -us, -i linksniuotės ir daugiaskiemenių žodžių, taigi jei būdvardžių kirčiavimo variantai (ne)švankùs -ì, raiškùs, -ì 4 kirčiuotės [vns. gal. (ne)švañkų, -ią, raĩškų, -ią] ir (ne)švánkus, -i, ráiškus, -i 3 kirčiuotės, tai prieveiksmių kirčiavimo variantai tokie – (ne)švañkiai, raĩškiai ir (ne)švánkiai, ráiškiai, ir t. t.; jei būdvardžio kirčiavimo variantai ankstývas, -à 3 ir ankstývas, -a 1, tai prieveiksmio – ankstyvaĩ ir ankstývai, ir t. t.; jei sausãkimšas, -a 1 ir saũsakimšas, -à 3b, tai – sausãkimšai ir sausakimšaĩ.

      Keleto prieveiksmių su formantu -u šakninis kirčiavimas yra senstelėjęs, turi tarminį atspalvį, todėl kaip pagrindinis variantas iškeliama forma su formanto kirčiu, pvz.: bepigù ir bepìgu, blogumù ir blõgumu, piktumù ir pìktumu

      Į būdvardžių kirčiavimo rekomendacijų sąrašą įtraukus naujų žodžių, atitinkamai reikia papildyti ir prieveiksmių kirčiavimo teikinius. Greta tolýgus, -i 3 ir tolygùs, -ì 4 rekomenduojama ir tolýgiai (plg. lýgiai) ir tolygiaĩ (plg. tolydžiaĩ). 

      Priesagos -iškas, -a būdvardžiai, padaryti iš skolinių su kirčiuotais dvigarsiai -er ir -el, teikiami su abiem priegaidėmis, pvz., alèrgiškas, -a ir aler̃giškas, -a. Taip pat turi būti rekomenduojami kirčiuoti (galimi kirčiuoti) ir išvestiniai prieveiksmiai, taigi alèrgiškai ir aler̃giškai, ir pan. 

      Įteisinus kai kurių priesagos -iškas, -a būdvardžių, padarytų iš daugiaskiemenių pamatinių žodžių, šalutinius variantus su kirčio vietos kaita, pavyzdžiui, greta visúomeniškas, -a 1 (← visúomenė) ir visuomẽniškas, -a 1, tokią kaitą dera teikti ir išvestiniams prieveiksmiams, taigi – visúomeniškai ir visuomẽniškai, ir pan. 

      Kadangi K-12 rekomendacijoje būdvardis žvyniškas, -a teikiamas su abiem pradinio skiemens priegaidėmis (plg. pamatinį daiktavardį žvýnas 3 ir žvỹnas 4), panašiai kirčiuotinas ir išvestinis prieveiksmis, taigi – žvýniškai ir žvỹniškai.

     Suvestinę 16-osios kirčiavimo rekomendacijos redakciją žr. skyriuje Nutarimai. Tartis ir kirčiavimas.
 

Akad., prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia,
VLKK narys, Tarties ir kirčiavimo pakomisės pirmininkas