Spausdinti
Esminiai terminų žodynų rengimo reikalavimai nesikeičia, tik naujosios redakcijos projekte jie papildyti, pateikti išsamiau, patikslinti, taip pat pašalinti neaktualūs dalykai...
 
Senuosius reikalavimus pakeisiantys reikalavimai daugiausia bus skirti terminų žodynams, rengiamiems pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1177 patvirtintą Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programą (Žin., 2004, 140-5125).
 
Esminiai terminų žodynų rengimo reikalavimai nesikeičia, tik naujosios redakcijos projekte jie papildyti, pateikti išsamiau, patikslinti, taip pat pašalinti neaktualūs dalykai. Labiau orientuojamasi į aiškinamųjų verčiamųjų žodynų, kurių pirmoji kalba yra lietuvių, rengimą.
 
Terminologijos pakomisės teikimu naujuosius Terminų žodynų rengimo reikalavimus svarstys Kalbos komisija artimiausiame posėdyje.
 
Alvydas Umbrasas