Spausdinti
, vietovardžiai
Nuo pirmosios Lietuvos vietovardžių sąrašo redakcijos praėjo beveik dešimt metų. Per tą laiką išėjo Kalbos komisijoje apsvarstytas „Vietovardžių žodynas“ (2002), atlikta Ežerų klasifikatoriaus ir Upių klasifikatoriaus kalbinė patikra. Todėl kai kuriuos nutarimu patvirtinto sąrašo vietovardžius būtina buvo tikslinti.

Vardyno pakomisės teikimu 2006 m. lapkričio 9 d. Kalbos komisija patvirtino Lietuvos vietovardžių sąrašo, patvirtinto 1997 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 63 (Žin., 1997, Nr. 86-2181), pakeitimus ir papildymus, žr. čia.

Nuo pirmosios Lietuvos vietovardžių sąrašo redakcijos praėjo beveik dešimt metų. Per tą laiką išėjo Kalbos komisijoje apsvarstytas „Vietovardžių žodynas“ (2002), atlikta Ežerų klasifikatoriaus ir Upių klasifikatoriaus kalbinė patikra. Todėl kai kuriuos nutarimu patvirtinto sąrašo vietovardžius būtina buvo tikslinti.

Tarp braukiamųjų (žr. 1 p.) atsidūrė tie vietovardžiai, kurių nėra oficialiuose atitinkamų objektų registruose ir kyla abejonių dėl jų vardų autentiškumo (nėra Lietuvių kalbos instituto vietovardžių kartotekose ar neaišku, kuri forma teiktinesnė). Tai Amelis, Bimberis, Dumblaitis, Epušės ežeras, Gelvinis, Ilgoraistis, Liepalės, Lūšė, Mūsas, Paverknė, Raistinis, Redis, Rusinė, Vosgėlis, taip pat tie, kurių apskirtai nėra, kaip Naujoji Freda, ir tie, kurie turi būti teikiami atskirai, pvz.: KauknorisBaltas Kauknoris ir Juodas Kauknoris, t. p. Įpiltis, Lakajai, Naujas Adutiškis.

Keičiami vietovardžiai (žr. 2 p.) yra tie, kurių tikslinamas kirčiavimas ar vardo forma. Pavyzdžiui, vietovardžio Kuršių nerija kirčiavimas dabar teikiamas pagal 5-ąją kirčiavimo rekomendaciją (žr. 2003 m. gruodžio 4 d. rekomendacija Nr. 8 (K-5) – 3b, 2 kirčiuotės: Kur̃šių nerijà, Kur̃šių nerijõs / nerìjos, Kur̃šių nẽrijai / nerìjai, Kur̃šių nẽriją / nerìją, (kuo?) Kur̃šių nẽrija / nerijà, Kur̃šių nerijojè / nerìjoje. Pataisytos sąraše buvusios korektūros klaidos, pvz.: Ančiškis – turi būti Anciškis, Gliebavas – turi būti Glebavas, Kumpuotė – turi būti Kumpuolė, Raudonpytis – turi būti Raudonplynis, Skeimo pelkėSkeimio pelkė ir pan.

Keletą normos tikslinimų pasiūlė pakomisės narys, Kalbos instituto Vardyno skyriaus vadovas dr. L. Bilkis: ežero vardo forma Apsingė senesnė nei Apsingis, todėl pastarasis, anksčiau teiktasis variantas, atsidūrė antroje vietoje, dėl tų pačių priežasčių dabar nutarta teikti: Rėkyvà // Rėkỹvos ẽžeras, Šiekštỹs // Žãliasiai. Anksčiau teikto ežero vardo Rūkštỹs vietoje dabar kaip pagrindinis teikiamas bendrinės lietuvių kalbos rašybos taisykles geriau atitinkantis variantas Rūgštỹs, nes etimologiškai vardas siejamas su rūgštus. Į sąrašą įrašomas ežero vardas Aklis, nes anksčiau normine laikyta ežero vardo forma Oklis pripažinta tarmine, o upės vardas Dotnuvėlė įrašytas norint priminti ir senovinį vardo variantą Dotnava (šis teikiamas kaip gretybė).

Į sąrašą taip pat pateko keli gyvenamųjų vietovių pavadinimai, būtent tie, kurių netikslios formos iš „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyno. D. 2, 1976) yra patekusios į Adresų registrą. Kai kurių iš jų keitimo procedūras Kalbos komisijos siūlymu savivaldybės pagal Vyriausybės nustatytą tvarką yra pradėjusios, todėl komisija nusprendė nutarimu įtvirtinti taisyklingąsias oikonimų formas: tai Avinuostà (3), k. Zarasų r., ne Aviniuosta (dar plg. ežerų vardus Avinuostas, Avinuostėlis); Mináičiai (1), k. Radviliškio r., ne Mėnaičiai; Kildìšiai (2), k. Ukmergės r., ne Kildiškiai; Paalkiaĩ (3), k. Elektrėnų sav., ne Pelkiai (kadaise netiksliai atlietuvinta iš lenl. Palki).

Atnaujintą Vietovardžių sąrašą žr. NUTARIMAI/ Lietuvos vietovardžiai.

Be to, lapkričio pradžioje Kalbos komisija kreipėsi į visų savivaldybių administracijas dėl naujų mikrorajonų, kvartalų ir statybos projektų pavadinimų: nurodė, kad jie turi būti vertinami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 664 nustatytus gatvių, pastatų, statinių ir kitų objektų pavadinimų suteikimo ir pakeitimo kriterijus (Žin., 2004, Nr. 88-3225), ir paragino statybos projektų pavadinimus derinti su savivaldybių pavadinimų suteikimo komisijomis. (Rašto kopija pridedama, žr. viršuje po antrašte.)

Parengė Aistė Pangonytė