Spausdinti
, vietovardžiai
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1201 „Dėl gyvenamosios vietovės pavadinimo pakeitimo“ nustatytas oficialusis pavadinimas Bardėnų kaimas. Vardyno pakomisės siūlymu Kalbos komisija Lietuvos vietovardžių sąraše paliko abu vietovardžio variantus, tik sukeistus vietomis...


     2014 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. N-4 (153) Valstybinė lietuvių kalbos komisija į Lietuvos vietovardžių sąrašą įrašė iš karto du kaimo vardo variantus – Bardinai, Bardėnai. Oficialusis variantas dar buvo Bardinai, tačiau gyventojai jau siekė jį pakeisti vartosenoje vyraujančiu variantu Bardėnai. Ištyrę šaltinius vardyno specialistai nutarė, kad norminiais galėtų būti pripažinti abu variantai (žr.: Pangonytė A. Svarstoma, ar keisti kaimo vardą Bardinai, VLKK.lt, 2013-10-31). Todėl savivaldybei paklausus, atsižvelgus į gyventojų prašymą, neprieštarauta dėl oficialaus kaimo vardo pakeitimo.

     Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1201 „Dėl gyvenamosios vietovės pavadinimo pakeitimo“ nustatytas oficialusis pavadinimas Bardėnų kaimas. Vardyno pakomisės siūlymu (2014 m. lapkričio 12 d. protokolas Nr. EP-67) Kalbos komisija Lietuvos vietovardžių sąraše paliko abu vietovardžio variantus, tik sukeistus vietomis, žr. 2014 m. gruodžio 11 d. nutarimą Nr. N-6 (155) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 63 „Dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo“ pakeitimo“

     Bardė́nai (1), Bardinaĩ (3a), k. Pagėgių sav.

Parengė Aistė Pangonytė