Spausdinti

     2021 m. kovo 18 d. Kalbos komisijos Laikinoji kalbos politikos pakomisė aptarė valstybės pavadinimo Baltarusija klausimą (apie Vardyno pakomisės ir Kalbos komisijos svarstymus šiuo klausimu žr. informaciją „Kalbos komisija pasisakė dėl Baltarusijos (Gudijos) pavadinimo“).

    Laikinosios kalbos politikos pakomisės nuomone, pavadinimo Baltarusija keisti nereikėtų, jis sistemiškai sudarytas iš tautovardžio baltarusiai, jo baigmuo yra tipinis valstybių pavadinimų baigmuo. Daugumos narių nuomone, prireikus būtų galima svarstyti pavadinimų Baltarusija, Gudija sukeitimą vietomis, palaikytini vartosenos tradiciją turintys pavadinimai Gudija, gudai. Pavadinimui Baltarusia nepritartina kaip nesisteminės darybos variantui.

        Pakomisės narė Lietuvių kalbos draugijos primininkė prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė atliko žvalgomąjį visuomenės nuomonės tyrimą dėl Baltarusijos įvardijimo Lietuvoje. El. paštu buvo išsiųsti 172 paklausimai dviem grupėms: lituanistams (Lietuvių kalbos draugijos nariams, konferencijos „Gimtoji kalba mokykloje“ dalyviams) ir nelituanistams (dviejų visuomeninių klubų nariams).    

   Reikėjo pasirinkti ir pažymėti atsakymą iš variantų:

    Baltarusija
    Laukti valstybinio Baltarusijos kreipimosi tuo klausimu
    Baltarusia
    Gudija
    Turiu savo nuomonę (ją parašyti)     

       Buvo gauti 159 atsakymai. Tiek lituanistai (24 proc. atsakiusiųjų), tiek nelituanistai (14 proc.) labiausiai palaikė dabartinį pavadinimą Baltarusija (38 proc. visų atsakiusiųjų). Variantą Laukti valstybinio Baltarusijos kreipimosi tuo klausimu pažymėjo 24 proc. atsakiusiųjų (10 proc. lituanistų ir 14 proc. nelituanistų). Variantą Baltarusia palaikė 14 proc. apklaustųjų (4 proc. lituanistų ir 10 proc. nelituanistų). Tradicinį pavadinimą Gudija palaikė 12 proc. apklaustųjų (6 proc. lituanistų ir 6 proc. nelituanistų). 12 proc. lituanistų pažymėjo turintys savo nuomonę šiuo klausimu (nelituanistai neteikė savo nuomonės): pritariama Rūsčio Kamuntavičiaus nuomonei, kad reikia vartoti Gudiją; Baltarusija neturi neigiamos konotacijos, žmonės jį vartoja neutraliai; svarstytinas istorinis variantas Baltoji Rusia; reikia paisyti, kaip jie patys nori vadintis; valstybių pavadinimų klausimu reikia protingos sistemos ir nuosekliai jos laikytis.

     Išsamiau apie valstybės pavadinimus Baltarusija, Gudija žr. čia