Spausdinti
Rugsėjo 9 d. darbą pradėjo darbo grupė, kuriai komisijos pavesta sudaryti privalomųjų skyrybos taisyklių sąvadą.

Rugsėjo 9 d. po vasaros atostogų pirmoji darbą pradėjo Rašybos, skyrybos ir gramatikos pakomisė, tiksliau – speciali darbo grupė, kuriai komisija pavedė sudaryti privalomųjų skyrybos taisyklių sąvadą.

Atrinkti privalomąsias taisykles nutarta birželio 4 d. Kalbos komisijos posėdyje, kada iškilo abejonių dėl kai kurių 3-iojo „Lietuvių kalbos skyrybos“ leidimo (aut. A. Valeckienė) punktų. Šis išsamus taisyklių rinkinys ypač laukiamas redaktorių, tačiau komisija įvertino ir plačiosios visuomenės poreikį turėti būtinųjų skyrybos taisyklių sąvadą. Kad tarp abiejų taisyklių rinkinių nebūtų esminių skirtumų, „Lietuvių kalbos skyrybos“ svarstymas kol kas atidėtas.

Suburtoji darbo grupė: vadovas – doc. dr. Albinas Drukteinis (grupės vadovas), doc. dr. Gintautas Akelaitis, Laimutis Laužikas, patarėjas – doc. dr. Bronius Dobrovolskis – pirmajame posėdyje apsvarstė privalomųjų taisyklių atrankos principus ir nutarė į nutarimą atrinkti tik tuos atvejus, kada neskyrimas kokiu nors skyrybos ženklu be abejonių laikytinas klaida. Taisykles numatyta išdėstyti teminiu principu, pateikti aiškių iliustracinių pavyzdžių iš įvairių kalbos stilių.

Privalomųjų skyrybos taisyklių kūrėjai planuoja darbą baigti šių metų pabaigoje ir kartu numato parengti atskirą taisyklių projektą „Dėl kai kurių skyrybos dalykų“ (tarp jų būtų anksčiau komisijos ar pakomisės nutarimuose minėti skyrimo, neskyrimo, skiriant ar neskiriant klaidomis nelaikomi atvejai).

Parengė Aistė Pangonytė