Spausdinti
, enciklopedija

Senojoje ir naujojoje, šiuo metu leidžiamoje, enciklopedijose, „Lietuvių kalbos enciklopedijoje“, V. Mažiulio knygoje „Pasaulio kalbos“, „Tarptautinių žodžių žodyne“ (Vilnius: Alma littera, 2001) kai kurie pasaulio kalbų pavadinimai skiriasi.

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymu Rašybos pakomisė 2003 m. pradžioje apsvarstė pavadinimų variantus ir parinko svariausiai argumentuotus. 

Taigi šis Kalbų klasifikatorius parengtas pagal tarptautinį kalbų pavadinimų standartą ISO 369-1, apsvarstytas Kalbos komisijos Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisės posėdyje ir patvirtintas Muitinės departamento direktoriaus 2003 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 1B-88 (Žin. 2003, Nr. 14-590).