Spausdinti
Rengdamasi lietuvių kalbos technologijų strategijos kūrimui pakomisė į klausymus kviečia Lietuvos įmonių ir mokslo įstaigų, dirbančių kalbinių technologijų srityje, atstovus. Per antrąjį posėdį, kuris įvyko 2013 m. balandžio 22 d., išklausyti bendrovių „Microsoft“, „Synergium“, „TokenMill“ atstovų pranešimai...

2013 m. balandžio 22 d. įvyko antrasis Kalbos technologijų pakomisės (pirmininkas Mindaugas Strockis) posėdis lietuvių kalbos technologijų strategijos kūrimo tema. Be pakomisės narių, posėdyje taip pat dalyvavo Gintautas Grigas ir Laimutis Telksnys (VU MII), Kristijonas Kaikaris (UAB „Microsoft“), Mindaugas Kazlauskas („Synergium“), Žygimantas Medelis („Token Mill“).

Rengdamasi lietuvių kalbos technologijų strategijos kūrimui pakomisė į klausymus kviečia Lietuvos įmonių ir mokslo įstaigų, dirbančių kalbinių technologijų srityje, atstovus. Per šį posėdį išklausyti bendrovių „Microsoft“, „Synergium“, „TokenMill“ atstovų pranešimai.

Posėdžio pabaigoje aptartas strategijos planas, įvardytos technologijų sritys, kurioms turi būti skirta dėmesio strategijoje, nutarta siūlymus ir medžiagą toliau svarstyti elektroniniu paštu.