Spausdinti
2013 m. vasario 11 d. įvyko pirmasis Kalbos technologijų pakomisės (pirmininkas Mindaugas Strockis) posėdis lietuvių kalbos technologijų strategijos kūrimo tema. Išklausytas Giedriaus Kurausko pranešimas apie UAB „Tilde“ veiklą kalbos technologijų srityje.

2013 m. vasario 11 d. įvyko pirmasis Kalbos technologijų pakomisės (pirmininkas Mindaugas Strockis) posėdis lietuvių kalbos technologijų strategijos kūrimo tema. Be pakomisės narių, posėdyje taip pat dalyvavo Gintautas Grigas ir Laimutis Telksnys (VU MII), Rytis Ambrazevičius (KTU), Giedrius Kurauskas (UAB „Tilde“).

UAB „Tilde“ atstovas Giedrius Kurauskas pristatė plačią įmonės veiklą kalbos technologijų srityje. Paskutiniais metais įmonė labiausiai koncentruojamasi į mašininio vertimo kūrimą ir tobulinimą. Kaip perspektyvios sritys įvardytos šios kalbinės sritys ir būtinos technologijos: morfologija (pvz., morfologinių duomenų bazė, morfologijos analizatorius), sintaksė (sintaksinių taisyklių rinkiniai, sintaksinių duomenų bazės, sintaksinis analizatorius), semantika (ontologijos, tezaurai, WordNet, semantinis analizatorius), kt. Kalbos ištekliai turėtų padėti vystyti kalbos technologijas, o technologijos turi padėti kurti kalbinius įrankius ir paslaugas, tačiau posėdyje pripažinta, kad kalbiniai ištekliai nėra pakankami.