Spausdinti
, skyryba

     Skelbiamas Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių (patvirtintų Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. N-8 (178), suvestinė redakcija) privalomo ir pasirenkamo skyrimo nuostatų gretinamasis variantas. Tai tarsi suvestinės nutarimo redakcijos variantas su glaustais komentarais apie naujoves ir pakeitimus. 

     Panašus skyrybos taisyklių gretinamasis variantas buvo paskelbtas 2006 metais, Kalbos komisijai priėmus du atskirus nutarimus – vieną dėl Privalomosios skyrybos taisyklių, kitą dėl Pasirenkamosios skyrybos taisyklių. Iš tiesų ir vienos, ir kitos taisyklės buvo patvirtintos nutarimais, taigi privalomos, o atskirtos tikrintojų patogumui, nes ir pačios nuostatos buvo formuluotos pirmiausia tikrintojams (ne mokymo tikslams). Kitaip sakant, laikytis privaloma ir vienų, ir kitų, bet jei formuluojama „gali būti (skiriama)“, tikrintojai įspėjami, kad aiškių gramatinių kriterijų nėra arba skyrimo sąlygos nėra vien gramatinės – nemažai lemia paties rašančiojo intencija, pavyzdžiui, išvardyti ar patikslinti, paaiškinti, sukonkretinti.

     Taigi, abu 2006-ųjų metų nutarimai sudarė pagrindines skyrybos nuostatas. 2019 metais Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisei pasiūlius papildyti ir kiek pakeisti nutarimus, nutarta nutarimus sujungti (konstatuota, kad atskyrimo paskirtis visuomenės nebuvo suprasta). O pakeitimų ir patikslinimų Lietuvių kalbos skyrybos taisyklėse nedaug. Į tai, kas nauja ar pakeista, glaustais komentarais atkreipiamas dėmesys paskutinėje gretinamų nuostatų lentelės skiltyje. Plačiau žr. prof. dr. Albino Drukteinio straipsniuose: 1 komentaras, 2 komentaras

     Netrukus ketinama paskelbti ir išsamų prof. Albino Drukteinio parengtą leidinį „Lietuvių kalbos skyryba. Taisyklės, komentarai, patarimai“ (Vilnius: MELC, 2020). 

     Plačiau skyrybos klausimais žr. skyriuje Aktualiausios temos/ Skyryba

Aistė Pangonytė, 
VLKK Bendrojo skyriaus vyr. specialistė