Spausdinti
, leksika , rašyba
Gruodžio 6 d. Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisės posėdyje svarstyti Europos šalių parlamentų pavadinimai. Posėdyje apžvelgti lietuviškoje vartosenoje fiksuoti parlamentų pavadinimų variantai, išskirti vienažodžiai specifiniai pavadinimai, patekę į „Tarptautinių žodžių žodyną“ (el. „Interleksis“), pastebėtas grafinio pateikimo nevienodumas, aptartos galimos sisteminimo kryptys.

 

     Gruodžio 6 d. Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisės posėdyje svarstyti Europos šalių parlamentų pavadinimai. Posėdyje dalyvavo pakomisės nariai: Albinas Drukteinis (pirmininkas, KU), Rasuolė Vladarskienė (VGTU), Antanas Smetona (VU), kviestiniai asmenys – Vardyno pakomisės narys Antanas Račis (MELC), Regina Narutienė ir Loreta Raulinaitytė (LRS Kanceliarija), sekretoriato darbuotojos Aurelija Dvylytė, Audra Ivanauskienė, Aistė Pangonytė. Komentarų raštu pateikė pakomisės nariai Rita Miliūnaitė (LKI) ir Mindaugas Strockis (VU).

     Rengiantis pirmininkauti Europos Sąjungai juntamas standartizuotų Europos Sąjungos šalių parlamentų lietuviškų pavadinimų poreikis: dokumentai bus pirmiausia rengiami lietuvių kalba ir paraleliai verčiami į anglų ir prancūzų kalbas. Pastebėta, kad nuo 2008 m. europiniuose dokumentuose ryškėja tendencija nuo verstinių pavadinimų (kai verčiama žodžiais parlamentas, asamblėja ir pan.) pereiti prie specialesnių autentiškų pavadinimų (plg. Bundestagas, Stortingas, Seimas).

     Posėdyje apžvelgti lietuviškoje vartosenoje fiksuoti parlamentų pavadinimų variantai, išskirti vienažodžiai specifiniai pavadinimai, patekę į „Tarptautinių žodžių žodyną“ (el. „Interleksis“), pastebėtas grafinio pateikimo nevienodumas, aptartos galimos sisteminimo kryptys. Numatyta adaptuoti daugiau specialiųjų pavadinimų, verčiant atsižvelgti į tai, ar autentiškas institucijos pavadinimas sudarytas su tarptautiniais žodžiais, plg.: Respublikos Asamblėja (port. Assembleia da República) ir Nacionalinis Susirinkimas (bulg. Narodno Sobranije). 

     Nutarta parengti Europos Sąjungos valstybių narių parlamentų pavadinimų sąrašą ir teikti Kalbos komisijai tvirtinti protokoliniu nutarimu. (Projektas netrukus bus skelbiamas svetainės skyriuje Nutarimai. Projektai.) Vėliau sąrašą numatoma pildyti.

Parengė Aistė Pangonytė