Spausdinti
VLKK Vardyno pakomisė apibendrino gatvių pavadinimų derinimo laikotarpiu sukauptą patirtį ir parengė rekomendacijos „Dėl gatvių pavadinimų sudarymo ir rašymo“ projektą.

Beveik prieš metus, 2003 m. lapkričio 20 d., Seimas priėmė Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymą (Žin., 1994, Nr. 60-1183), pagal kurį „Gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems savivaldybių teritorijoje esantiems jų nuosavybės teisės objektams pavadinimai suteikiami ir keičiami atitinkamų savivaldybių tarybų sprendimais pagal Vyriausybės nustatytus kriterijus“. Kalbos komisija pasiūlė nustatyti kalbos taisyklingumo, vietovardžių oficialumo ir normiškumo, personalijų nuopelnų Lietuvos valstybės ar krašto istorijai, mokslui, menui, kultūrai, politikai ir kitoms visuomeninio gyvenimo sritims kriterijus, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė juos patvirtino 2004 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 664.

Kalbos komisija Vyriausybei taip pat siūlė, kad vietovardinės kilmės gatvių pavadinimai kaip ir anksčiau būtų derinami su Kalbos komisija, nes nėra patikimų ir laisvai prieinamų šaltinių savivaldybėms pasitikrinti normines oficialias vietovardžių formas, o pavadinimus, kuriais pagerbiamos personalijos, pavesti tikrinti atskirai komisijai, kuri galėtų būti įkurta prie Kultūros ministerijos. Siūlyta nustatyti, kad pritarimo dokumentai turėtų būti pateikimai Adresų registro tvarkytojui. Šie komisijos siūlymai nepriimti – savivaldybės turi teisę tvirtinti gatvių pavadinimus visiškai savarankiškai, o VĮ Registrų centras taisyklingus ar netaisyklingus pavadinimus privalo registruoti per penkias darbo dienas. Galiojant nustatytai tvarkai protestai dėl netaisyklingų gatvių pavadinimų gali būti pateikti jau įregistravus gatvių vardus, iškabinus gatvių pavadinimų lenteles ir galbūt jau įregistravus tuo adresu asmenis ar turtą.

Bandydama sumažinti netaisyklingų gatvių pavadinimų galimybę VLKK Vardyno pakomisė apibendrino gatvių pavadinimų derinimo laikotarpiu sukauptą patirtį ir parengė rekomendacijos „Dėl gatvių pavadinimų sudarymo ir rašymo“ projektą. Rekomendacija – tai pirmiausia gairės savivaldybių taryboms ir savivaldybėse veikiančioms pavadinimų suteikimo komisijoms.

Pastabas ir siūlymus dėl projekto prašom pateikti iki lapkričio 15 d.

Aistė Pangonytė,
tel.
272 33 10, aiste.pangonyte@vlkk.lt