Spausdinti
Terminologijos pakomisėje svarstytas klausimas dėl terminų su dėmeniu „izo-“ formos.

Svarstant „Penkiakalbį aiškinamąjį metrologijos terminų žodyną“ iškilo klausimas dėl terminų su dėmeniu izo- formos.
Šių terminų vartosena įvairuoja: teikiami terminai ir su galūne -a (pvz.: izobata, izochora ir kt.) ir su galūne (izobatė, izochorė).
Pakomisės nuomone, visi terminai teiktini vienodai, t. y. su galūne -a, išskyrus tuos atvejus, kai dėmuo izo- jungiamas prie savarankiško lietuvių kalboje vartojamo žodžio, pvz.: izodozė, izoerdvė, izofazė, izokreivė.
Iškeltas klausimas, kaip elgtis su naujais terminais, pvz.: izoentropė (– izoentropa?), izoentalpė (– izoentalpa?). Visais atvejais susitarta laikytis bendros taisyklės.

Pasiūlyta pataisyti šiuos „Penkiakalbio aiškinamojo metrologijos terminų žodyno“ terminus:

izobarė (= izobara),
adsorbcijos izobarė (= izobara) žr. įgerties izobarė (=izobara),
izobatė (= izobata),
izochorė (= izochora),
izochromatė (= izochromata),
izochronė (= izochrona),
izodinamė (= izodinama),
izoenergė (= izoenerga),
izofotė (= izofota),
izogonė (= izogona),
izohipsė (= izohipsa),
izokandelė (= izokandela),
izoklinė (= izoklina),
izoliuksė (= izoliuksa),
izopiknė (= izopikna),
adsorbcijos izopiknė (= izopikna) žr. įgerties izopiknė (= izopikna),
izosterė (= izostera),
adsorbcijos izosterė (= izostera) žr. įgerties izosterė (= izostera),
izotermė (= izoterma),
adsorbcijos izotermė (= izoterma),
įgerties izotermė (= izoterma),
adsorbcijos izotermė (= izoterma) žr. įgerties isotermė (= izoterma).

Rengiamame „Fizikos terminų žodyne“ pasiūlyta teikti:
izobara,
įgerties izobara,
izobata,
izochora,
izochromata,
izochrona,
izodinama,
izodozė,
izoenerga,
izoerdvė,
izofazė dar žr. vienodos fazės kreivė,
izofota,
izogona,
izohipsa,
izokandela,
izoklina,
izokreivė,
izoliuksa,
izopikna,
izostera,
izotacha,
izoterma.

Nutarta parengti VLKK rekomendaciją dėl terminų su dėmeniu izo- formos.

Parengė Gita Kazlauskaitė