Spausdinti
Gegužės 13 d. Terminologijos pakomisėje svarstytas iš Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos gautas raštas dėl studijų programos „Miško ūkis“ pavadinimo.

Gegužės 13 d. Terminologijos pakomisėje svarstytas iš Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos gautas raštas dėl studijų programos „Miško ūkis“ pavadinimo. Ši programa iki 1995 m. buvo vadinama „Miškų ūkis“, tačiau po akademinėje miškininkų bendruomenėje kilusios diskusijos (remiantis analogija žemės (ne žemių) ūkis) programą buvo nutarta vadinti „Miško ūkis“.
Pakomisės nuomone, kalbamu atveju pasirinkta netinkama analogija. Nutarta teikti studijų programos pavadinimą „Miškų ūkis“.

Atkreiptas dėmesys ir į taisytinus studijų dalykų pavadinimus:
Miško želdymas (= želdinimas),
Miško (= Miškų) ūkio ekonomika,
Miško (= Miškų) ūkio darbų mechanizacija,
Miško (= Miškų) ūkio valdymas ir organizavimas,
Miško (= Miškų) ūkio kompiuterizacija,
Agro-miškininkystė (=Agromiškininkystė) ir rekreacinė miškininkystė.

Parengė Gita Kazlauskaitė