Spausdinti
Terminologijos pakomisėje svarstyti angliškų terminų „sustainable development“ „sentinel node“ lietuviški atitikmenys.

Sausio 9 d. Terminologijos pakomisėje svarstytas Aplinkos ministerijos paklausimas dėl termino sustainable development lietuviško atitikmens (internetiniame „Europos terminų žodyne“ (Eurovoc) teikiamas lietuviškas atitikmuo tvarioji plėtra). Dr. J. Klimavičiaus nuomone, žodis vystymasis kai kurių kalbininkų užsipuolamas be reikalo. Vystymasis – pats tikriausias žodžio evoliucija atitikmuo. Pakomisė nutarė siūlyti anglų kalbos termino sustainable development atitikmenį darnus vystymas(is). Šis klausimas dar bus svarstomas Kalbos komisijos posėdyje.

Parengė Gita Kazlauskaitė