Spausdinti

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos patarimą suvienodinti tarptautinių žodžių su kirčiuotais kamieno dvigarsiais el, er, eu kirčiavimo variantų pateikimą „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“ komentuoja Tarties ir kirčiavimo pakomisės pirmininkas prof. Bonifacas Stundžia.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2008 m. kai kuriems dažniau vartojamiems tarptautiniams žodžiams (numatytiems dėti į rašomą „Bendrinės lietuvių kalbos žodyną“ (toliau – BLKŽ); žr. http://bkz.lki.lt) su kirčiuotais dvigarsiais el, er, eu, žymimais kairiniu ženklu, reiškiančiu tvirtapradę priegaidę, kaip variantą įteisino realioje vartosenoje paplitusį ir bendrinės kalbos sistemai neprieštaraujantį tvirtagalį tarimą, taigi rekomenduota kirčiuoti, pvz.: hèrcogas 1 ir her̃cogas 1, koncèrtas 1 ir koncer̃tas 2, kèltai 1 ir kel̃tai 2, terapèutas, -ė 1 ir terapeũtas, -ė 2 (žr. kirčiavimo rekomendacijų K-3, K-4, K-11, K-16 papildymus skyriuje Aktualiausios temos. Tartis ir kirčiavimas). Susilaikyta tik nuo o linksniuotės žodžių, turinčių kirčiuotą priešpaskutinį skiemenį (pvz., dèlta, fèrma), kirčiavimo variantų teikimo.

2016 m. kovo 2 d. Tarties ir kirčiavimo pakomisės posėdyje prieita prie nuomonės, kad kirčiavimo variantus reikia teikti visiems kalbamiesiems žodžiams, nuosekliai. Nesutarta tik dėl to, kurį variantą nurodyti pirmąjį – tvirtapradį (žymimą kairiniu ženklu) ar tvirtagalį.

2016 m. birželio 17 d. Kalbos komisijos posėdyje po diskusijų sutarta, kad tarptautiniams žodžiams su kirčiuotais kamieno dvigarsiais el, er ir eu kaip pagrindinis teiktinas tvirtagalis variantas. Taigi anksčiau minėtose rekomendacijose įrašyti variantai bus sukeisti vietomis, pvz., bus teikiama ser̃visas 1 ir sèrvisas 1, koncer̃tas 2 ir koncèrtas 1, terapeũtas, -ė 2 ir terapèutas, -ė 1. Tiems svetimžodžiams, kurie iki šiol buvo kirčiuojami tik tvirtapradiškai kairiniu ženklu, toks kirčiavimas bus teikiamas šalia pagrindinio tvirtagalio, pvz.: deltà, vns. gal. del̃tą 2 ir dèlta 1, her̃cas 2 ir hèrcas 1, hermeneũtika 1 ir hermenèutika 1. Žodžius, DŽ6,7 teikiamus su tvirtagale priegaide (pvz.: eũras7, sel̃teris, ter̃minas6,7, ter̃mosas6), siūloma palikti be variantų.

Tik tvirtagalė priegaidė kodifikuotina po šio sprendimo į lietuvių kalbą ateisiantiems svetimžodžiams su kirčiuotais kamieno dvigarsiais el, er ir eu. Šie kodifikacijos principai taip pat galioja svetimvardžiams. Kadangi tikrinius žodžius įprasta kodifikuoti be variantų, BLKŽ ir kituose naujuose šaltiniuose jie bus teikiami su tvirtagale kirčiuotų dvigarsių el, er ir eu priegaide. Taip jau pasielgta neseniai sukurtoje Antikinių tikrinių vardų skaitmeninėje duomenų bazėje (http://www.vardynas.flf.vu.lt/), pvz.: Cel̃sas, Dzeũsas, Hel̃vijus, Her̃mis.

Šiuo Kalbos komisijos sprendimu svetimi žodžiai su kirčiuotais dvigarsiais el, er ir eu priartinami prie realios vartosenos ir tarptautinių žodžių bei svetimvardžių su artimais kirčiuotais tvirtagaliais dvigarsiais em, en ir ei, plg.: studeñtas, dem̃pingas, pem̃zą (pemzà), seĩfas; Kem̃pas, Keñtas, Kleĩtas, Eidà (Eĩdą).

Tiems, kurie kalbamuosius žodžius įpratę kirčiuoti tvirtapradiškai, persimokyti nebūtina, – įprasti variantai nėra naikinami, o teikiami kaip antriniai norminiai.

Akad. Bonifacas Stundžia, VU prof. habil dr.,
VLKK Tarties ir kirčiavimo pakomisės pirmininkas

__________________________ 
Plačiau svetimos kilmės žodžių su kirčiuotais dvigarsiais el, er, eu kirčiavimo istoriją, kodifikacijos kaitos motyvus žr. http://www.kalbosnamai.lt:

  • Pupkis A. Dar kartą dėl eksperto, koncerto ir pan. žodžių kirčiavimo.
  • Miliūnaitė R. Skolinių su kirčiuotais dvigarsiais el, er, eu dabartinė kodifikacijos būklė ir galima kaita.