Spausdinti
Lapkričio 11 d. Terminologijos pakomisės posėdyje buvo svarstytas Lietuvos fizikų draugijos fizikos terminų komisijos paklausimas dėl sudėtinų terminų sando krizinis vartojimo. Lapkričio 11 d. Terminologijos pakomisės posėdyje buvo svarstytas Lietuvos fizikų draugijos Fizikos terminų komisijos paklausimas dėl sudėtinų terminų sando krizinis vartojimo. Posėdyje dalyvavo pakomisės nariai (A. Kaulakienė, A. Rosinas, A. Smilgevičius, J. Klimavičius) ir Fizikos terminų komisijos pirmininkas K. Ušpalis.
Šis klausimas jau buvo svarstytas Kalbos komisijoje. Nutarta teikti formą kritinis. Tačiau komisijos aprobuotuose žodynuose angl. critical (vok. kritische, pranc. critique) lietuviškas atitikmuo įvairuoja. Pavyzdžiui, „Chemijos terminų aiškinamajame žodyne“ (2003), „Radioelektronikos terminų žodyne“ (2000) vartojamas sandas krizinis, o „Statybos terminų žodyne“ (2002), „Aiškinamajame tekstilės terminų žodyne“ (2001), „Aplinkos apsaugos terminų žodyne“ (2000) ir kt. – kritinis.
Fizikos terminų komisijos pirmininkas K. Ušpalis teigė, kad maždaug prieš 50 metų VU Fizikos–matematikos fakultete prof. Z. Žemaitis, remdamasis J. Jablonskiu, iškėlė klausimą dėl iš graikų kalbos kilusių žodžių ir iš jų sudarytų būdvardžių vartojimo. Buvo išsakyta mintis, kad žodžius reikia skolinti iš tos kalbos, iš kurios jie yra kilę. Šiuo atvejų ne iš lotynų, o iš graikų. Tokiu atveju tūrėtų būti vartojama analizis (ne analizė) – analizinis (ne analitinis), elipsis (ne elipsė) – elipsinis (ne eliptinis) ir pan. 1958 m. išleistame „Fizikos terminų žodyne“ (red. P. Brazdžiūnas) vis dėlto buvo teikiamas terminų dėmuo kritinis.
K. Ušpalio nuomone, pagrindinis sando kritinis trūkumas – daugiareikšmiškumas.
A. Kaulakienė patikslino, kad dėmenų kritinis ir krizinis įvairavimas atsirado dėl žodžio kritinis homonimijos. Mat jis gali būti siejamas ir su krize, ir su kritika. Toks įvairavimas terminijoje vengtinas.
J. Klimavičius pabrėžė, kad kai kuriems dariniams iš tarptautinių daiktavardžių būdinga priebalsių kaita, pvz.: sintezėsintetinis, erozijaeroduoti ir kt.
Pakomisė nutarė teikti sudėtinių terminų dėmenį kritinis.

Tame pačiame posėdyje svarstytas ir Lietuvos standartizacijos departamento paklausimas dėl termino angl. Critical Control Point atitikmens.
Klausta pakomisės nuomonės dėl įvairuojančių termino angl. Critical Control Point atitikmenų: kritinis valdymo taškas ir svarbusis valdymo taškas.
Terminologų nuomone, kalbamu atveju vartotinas terminas kritinis valdymo taškas (santrumpa – KVP).

Parengė Gita Kazlauskaitė