Spausdinti
Spalio 24 d. Terminologijos pakomisės posėdyje svarstyta keletas kompiuterijos terminų. Spalio 24 d. Terminologijos pakomisės posėdyje svarstyta keletas kompiuterijos terminų. Posėdyje dalyvavo kalbininkai terminologai (A. Kaulakienė, A. Rosinas, J. Klimavičius) ir informacinių technologijų specialistai (V. Dagys, G. Grigas, V. Palenskis, V. Žalkauskas).
Diskutuota termino angl. hot swap atitikmens. Pakomisė pritarė atitikmeniui keitimas neišjungiant (disko).
Klausta pakomisės nuomonės dėl dviejų kompiuterijos terminijoje vartojamų svetimybių. Terminą digitaizeris pasiūlyta keisti skaitmenuoklis (tai pat digitalizuoti ntk. = skaitmenuoti (plg. archyvuoti, ne archyvinti). Terminas displėjus, atsižvelgiant į žymimą sąvoką, gali būti keičiamas terminu vaizduoklis (kai kalbama apie įrenginį) ir ekranas (kai kalbama apie judriojo ryšio telefoną).
Iškeltas kompiuterijoje vartojamo termino archyvavimas atitikmens klausimas. Sutarta, kad šiuo atveju tiktų glaudinimas (rezultatas – glaudinys, sanglauda).

Parengė Gita Kazlauskaitė