Spausdinti
Terminologijos pakomisė apsvarstė pirmuosius Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius, pateiktus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

Lapkričio 18 d. Terminologijos pakomisė apsvarstė pirmuosius Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius, pateiktus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau–VMVT). Posėdyje dalyvavo Terminologijos pakomisės nariai (A. Auksoriūtė, J. Klimavičius, A. Rosinas (pakomisės pirmininkas), A. Smilgevičius) ir V. Valčackienė (VMVT Terminijos komisijos pirmininkė).
Į svarstyti pateiktus terminų straipsnių rinkinius pateko tarnybos rengiamuose teisės aktuose vartojami terminai.
Posėdyje pritarta šiems lietuviškiems terminams:

agresyvus šuo (angl. aggressive dog),
atsakingasis asmuo (angl. responsible person),
benamis gyvūnas (angl. a stray animal, homeless animal),
gyvūnas (angl. animal),
gyvūnų gaudymas (angl. catching),
gyvūno tapatumo nustatymas (angl. identification),
gyvūnų globa (angl. trust of animal, animal care),
gyvūnų globos namai (angl. animal shelter, animal sanctuary),
gyvūno laikytojas (angl. animal keeper),
karantino patalpos (angl. quarantine holding, quarantine kennels),
gyvūnų laikymo vieta (angl. holding, kennel),
naminis gyvūnas (angl. domestic animal),
narvas( angl. cages, pen),
gyvūnų prižiūrėtojas (angl. attended person, person caring for animals),
valstybinis veterinarijos gydytojas (angl. official veterinarian),
įgaliotasis veterinarijos gydytojas (angl. approved veterinarian),
privatus veterinarijos gydytojas (angl. private veterinarian),
veislynas (angl. breeding establishment),
aptvaras (angl. open run, pen),
gyvūnų vežimas (angl. animal transportation),
gyvūnų vežėjas (angl. animal transporter),
gyvūnų supirkėjas (angl. dealer),
skerdykla (angl. slaughterhouse),
veterinarinis tikrinimas (angl. veterinary check),
atitikties tikrinimas (angl. identity check),
dokumentų tikrinimas (angl. documentary check),
fizinis tikrinimas (angl. physical check),
gyvūno savininkas (angl. animal owner),
gyvūnas augintinis (angl. pet animal),
gyvūno augintinio pasas (angl. pet passport),
pasienio veterinarijos postas (angl. border inspection post).

Terminų straipsnių rinkinius nutarta teikti svarstyti ir aprobuoti Kalbos komisijai.

Parengė Gita Kazlauskaitė