Spausdinti
Rugsėjo 18 d. Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standartus „Mechaniniai virpesiai ir smūgiai. Poveikis žmogui. Terminai ir apibrėžimai“ (ISO 5805:1997) ir LST ISO 2041 „Virpesiai ir smūgiai. Terminai ir apibrėžimai“ (ISO 2041:1990).

Rugsėjo 18 d. Terminologijos pakomisė svarstė Lietuvos standartus „Mechaniniai virpesiai ir smūgiai. Poveikis žmogui. Terminai ir apibrėžimai“ (ISO 5805:1997) ir LST ISO 2041 „Virpesiai ir smūgiai. Terminai ir apibrėžimai“ (ISO 2041:1990). Posėdyje dalyvavo standartų rengėjas V. Volkovas, recenzentai (A. Kaulakienė, A. Umbrasas), pakomisės nariai (A. Rosinas, A. Smilgevičius, A. Auksoriūtė, J. Klimavičius).
Svarstant standartus aiškintasi terminų virpesiai ir vibracijos santykis, mat dauguma standarto „Mechaniniai virpesiai ir smūgiai. Poveikis žmogui.“ terminų yra sudaryti su žodžiu vibracijos, o su žodžiu virpesiai tik keletas.
Standarto rengėjas V. Volkovas atsakė, kad dėl terminų vibracijos ir virpesiai diskutuojama jau seniai. Standarte laikomasi nuostatos, kad virpesiai yra bendrasis terminas, o terminas vibracija įvardija vieną iš virpesių rūšių – mechaninius virpesius.
Siūlyta atsisakyti terminų komfortas ir kinetozė, teikti atitinkamai tik patogumas ir judėjimo šleikštulys.
Standartus „Virpesiai ir smūgiai. Terminai ir apibrėžimai“ ir „Mechaniniai virpesiai ir smūgiai. Poveikis žmogui. Terminai ir apibrėžimai“ nutarta teikti aprobuoti Kalbos komisijai.

Parengė Gita Kazlauskaitė