Spausdinti
Rugsėjo 25 d. Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standartus LST ISO 1998-1+AC „Naftos pramonė. Terminija. 1 dalis. Žaliavos ir produktai“ LST ISO 1998-2 „Naftos pramonė. Terminija. 2 dalis. Savybės ir bandymai“.

Rugsėjo 25 d. Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standartus LST ISO 1998-1+AC „Naftos pramonė. Terminija. 1 dalis. Žaliavos ir produktai“ LST ISO 1998-2 „Naftos pramonė. Terminija. 2 dalis. Savybės ir bandymai“.
Posėdyje dalyvavo pakomisės nariai (A. Rosinas, J. Klimavičius), standarto rengėjas J. Šeštakauskas ir recenzentai (A. Umbrasas, P. Zemlevičiūtė).
Svarstant standartą abejota dėl termino žalia nafta įvardžiuotinės formos. Nutarta palikti neįvardžiuotinę termino formą.
Posėdyje sutarta pataisyti kai kuriuos terminus, pavyzdžiui:
emulsuojamasis (=emulguojamasis) bitumas,  naftos produkto emulsuojamumas (=emulguojamumas), deemulsuojamumo (=deemulguojamumo) bandymas,
ekstremalaus (=ekstremaliojo) slėgio tepalas ir ekstremalaus (=ekstremaliojo) slėgio priedas,
terminis stabilumas (=patvarumas), terminis oksidacinis reaktyvinių degalų stabilumas (=patvarumas),
adheziškumas (=sankibos geba, adheziškumas),
koheziškumas (=priekibos geba, koheziškumas),
penetracija, arba skverbiamumas, (=skverbties geba),
selektyvioji (=atrankioji) ekstrakcija,
putodarumas (=putodaros geba).

Pataisytus standartus nutarta teikti svarstyti ir aprobuoti Kalbos komisijai.

Parengė Gita Kazlauskaitė