Spausdinti
Rugsėjo 26 d. Terminologijos pakomisė apsvarstė B. Papreckio parengtą žodynėlį „Mediena ir jos gaminiai“.

Rugsėjo 26 d. Terminologijos pakomisė apsvarstė B. Papreckio parengtą žodynėlį „Mediena ir jos gaminiai“. Posėdyje dalyvavo pakomisės nariai (A. Auksoriūtė, S. Keinys, J. Klimavičius, žodynėlio rengėjas B. Papreckis ir redaktorė M. Šaltytė.
Svarstant žodynėlį diskutuota dėl termino lentpjovystė – „pjautinės medienos ir technologinių skiedrų gamyba iš apvaliosios medienos“. J. Klimavičius nepritarė tokios darybos terminui, siūlė terminą lentpjūvystė. Šio termino tinkamumo klausimą nutarta iškelti Kalbos komisijos posėdyje.
Aiškintasi dėl nenuosekliai teikiamų paprastųjų ir įvardžiuotinių terminų formų. Sutarta teikti taip:
šviesioji šaka, šviesioji kirmgrauža ir tamsi (= tamsioji) šaka, tamsi (= tamsioji) akutė, tamsi (= tamsioji) gyslelė, lukštintas (= lukštintasis) lukštas.
Sutarta pataisyti terminą laminuota (=sluoksniuotoji) plokštė.
Pataisytą žodynėlį nutarta teikti svarstyti ir aprobuoti Kalbos komisijai.

Parengė Gita Kazlauskaitė