Spausdinti
Spalio 20 ir 24 d. Terminologijos pakomisė svarstė „Linux“ žodynėlį“ (red. V. Žalkauskas). Spalio 20 ir 24 d.Terminologijos pakomisė svarstė „Linux“ žodynėlį“ (red. V. Žalkauskas). Posėdyje dalyvavo pakomisės nariai (A. Kaulakienė, A. Smilgevičius, J. Klimavičius, A. Rosinas), recenzentai (A. Umbrasas, A. Žandaris), žodynėlio redaktorius V. Žalkauskas, kiti informacinių technologijų specialistai (V. Dagys, G. Grigas V. Palenskis, V. Valiukėnas).
V. Žalkauskas, pristatydamas žodynėlį, sakė, kad jis parengtas leidyklos „Smaltija“ užsakymu. Terminai surinkti iš knygų : „Linux sistemos administravimas“ (aut. V. Stanfield, R. W. Smith) ir „Linux grafinė aplinka KDE 3“ (aut. R. Čepas).
Svarstant žodynėlį daugiausia diskutuota dėl anglų kalbos terminų lietuviškų atitikmenų. Pavyzdžiui, nutarta teikti:

backslash kairinis brūkšnys;
CD-ROM – 1. kompaktinių diskų skaitlys, 2. kompaktinis diskas;
crack
įlaužti;
crack programlaužyklė;
crackingįlaužimas;
Ethernet
vietinis skaitmeninis tinklas, eternetas;
interactiv – sąveikusis, interaktyvusis
;
lamer
nemokėlis;
luser
– 1. naujokas, 2. vartotojas, ntk. luzeris
password cracking
slaptažodžio atskleidimas;
scriptpusprogramis;
slash
dešininis brūkšnys (bendrasis terminų backslash ir slash atitikmuo įžambusis brūkšnys).
Iškeltas termino kompaktinis diskas tinkamumo klausimas. Sutarta, kad šis terminas gali būti vartojamas ir kompiuterijos, ir muzikos terminijoje. Muzikoje dar gali būti vartojamas terminas kompaktinė plokštelė.
Pataisytą žodynėlį nutarta teikti svarstyti ir aprobuoti Kalbos komisijai.

Parengė Gita Kazlauskaitė