Spausdinti
Rugsėjo 22 d. Terminologijos pakomisė svarstė Eugenijaus Kisino sudarytą „Artilerijos enciklopedinis žodyną“.

Rugsėjo 22 d. Terminologijos pakomisė svarstė Eugenijaus Kisino sudarytą „Artilerijos enciklopedinis žodyną“. Posėdyje dalyvavo pakomisės nariai (A. Rosinas, A. Kaulakienė, A. Auksoriūtė) ir recenzentai (J. Klimavičius, A. Smetona, A. Umbrasas).
Daug diskusijų kilo dėl terminų kampis, pabūklo kampis ir sieksnis, sieksniavimas. Pirmiausia atkreipė dėmesys į tai, kad terminas kampis yra dvireikšmis: jis įvardija ir matavimo prietaisą, ir matavimo vienetą. Lietuvių kalbos darybos atžvilgiu terminas kampis galėtų įvardyti tik prietaiso dalį.
Terminą kampis prietaiso reikšme sutarta keisti pabūklo kampamatis, matavimo vieneto reikšme – kampamačio kampas.
Terminus sieksnis, sieksniavimas nutarta palikti.
Suabejota dėl termino ežektorius straipsnio reikalingumo svarstomame žodyne. Straipsnį nutarta palikti, o prie antraštinio termino teikti sinonimą čiurkšlinis siurblys.
Sutarta pataisyti terminus pabūklas kovos padėtyje (= pabūklo kovos padėtis), pabūklas žygio padėtyje (= pabūklo žygio padėtis), pabūklo masė kovos padėtyje (=pabūklo kovos masė), pabūklo masė žygio padėtyje (= pabūklo žygio masė), kontrbaterinė (= priešbaterinė) ugnis.
Straipsnyje deviacija, nuokrypis sutarta atsisakyti termino deviacija.
Pataisytą žodyną nutarta teikti svarstyti ir aprobuoti Kalbos komisijai.

Parengė Gita Kazlauskaitė