Spausdinti
, terminologija
Vasario 10 ir 17 dienomis Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standartą LST ISO 1087-2 „Terminologijos darbas. Aiškinamasis žodynas. 2 dalis. Kompiuterių taikymas“.

Vasario 10 ir 17 dienomis Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standartą LST ISO 1087-2 „Terminologijos darbas. Aiškinamasis žodynas. 2 dalis. Kompiuterių taikymas

Per posėdį buvo taisomos apibrėžtys, diskutuojama dėl terminų. Dalį jų sutarta keisti, pavyzdžiui:
skyriklis (delimiter, separator) = skirtukas;
pašalintas sudėtinio termino (multiword term) sinonimas daugiažodis terminas;
pašalintas glaudintosios formos (compressed form, reduced form (deprecated)) sinonimas trumpoji forma;
galūnės numestis (deinflection) = galūnės numetimas;
begalūnė žodžio forma (deinflected word form), pašalintas sinonimas kamienas;
daugiafunkciškumo šalinimas (disambiguation) = daugiareikšmiškumo šalinimas;
rikiuotės vieta ir sinonimas rikiuotės pozicija pakeisti vieta rikiuotėje, pozicija rikiuotėje;
konkatenacija (concatenation) = eilučių sujungimas;
atmesčių sąrašas (exclusion list, stop word list) = atmetinių sąrašas;
parinkčių sąrašas (inclusion list, plus word list) = įtraukinių sąrašas;
abėcėlinis-skaitmeninis ženklas (alphanumerical character) = abėcėliniai-skaitmeniniai ženklai;
duomenų laukų nuorodynas (data field directory) = duomenų laukų katalogas;
nukirtimas (truncation) = numetimas;
paieškos raktas (search key, search word) = ieškinys;
kamieno paieška (stem search, degradation) = šaknies paieška;
derinti (match) = palyginti;
svertinis rikiavimas (ranking) = vertinis rikiavimas;
rašyti (write), pašalintas sinonimas įrašyti;
sulieti (merge) = sujungti;
maskuoti (mask), pašalintas sinonimas dengti;
dvigubosios įvesties kontrolė (double-entry check) = pakartotinės įvesties kontrolė;
išsamumo kontrolė (completness check) = užpildymo kontrolė;
teksto redagavimas (text editing, editing), pašalintas sinonimas redagavimas.

Standartą nutarta teikti svarstyti ir aprobuoti Kalbos komisijai.

Parengė Alvydas Umbrasas