Spausdinti

Per praėjusius metus parengta apie 90 raštų dėl vietovių ir pan. pavadinimų. Pateiktos išvados dėl 11 gyvenamųjų vietovių pavadinimų (trijose savivaldybėse) ir dėl apytiksliai 180 gatvių pavadinimų (aštuoniose savivaldybėse), Adresų registro prašymu suderinti 5 statinių pavadinimai; pateikti duomenys apie 7 naujai įregistruotų gyvenamųjų vietovių pavadinimų akcentinius požymius, atsakyta į gyventojų ir institucijų klausimus dėl kitų geografinių objektų pavadinimų.

Klausimus svarsto VLKK Vardyno pakomisė, pagrindinis Lietuvos vietovardžių ekspertas – dr. Laimutis Bilkis, dėl Klaipėdos krašto vietovardžių – prof. dr. Dalia Kiseliūnaitė, prireikus kreipiamasi į kviestinius ekspertus... 


Gyvenamųjų vietovių pavadinimai

     2017 metais gauti 3 prašymai raštu teikti išvadą dėl ketinamų įregistruoti gyvenamųjų vietovių pavadinimų. (Prašymus teikia savivaldybių administracijos arba įgaliotos įmonės, pernai – UAB „Urbanistika“). Įvertinta 11 gyvenamųjų vietovių pavadinimų.

     Pritarta dėl šių gyvenamųjų vietovių pavadinimų įteisinimo ar pakeitimo:

 1. Mažeikių r. sav. teritorijoje: Kìminiškė (1), Meinõriai (2), Tirkšliaĩ (3), Gárdė (1), Marijam̃polė (1) (žr. LRV 2018-04-18 nutarimą Nr. 398);
 2. Marijampolės sav. teritorijoje: Ráišupis (1) (vietoj Ráišupys);
 3. Vilniaus r. sav. teritorijoje: Platìniškės I (1), Platìniškės II (1), Sùktiškės (1), Úosininkai (1), Žõdiškės (1) (vietoj Ždiškės).

     Dėl gyvenamosios vietovės tipo pavadinimo pakeitimo kalbininkų vertinimo iš principo nereikia – paprastai ekspertuojami tik vardai. Tačiau dėl Vilniaus r. savivaldybės gyvenamųjų vietovių ribų tikslinimo ir pavadinimų keitimo Kalbos komisijai buvo pateikta susipažinti visa medžiaga. Todėl kartu įvertinta dar 20 tokių pavadinimų pakeitimo atvejų, būtent keičiant gyvenamosios vietovės tipą, pvz.: Skáidiškių kaimas – į Skáidiškių miestelis, Blūdkalnio viensėdis – į Blūdìkalnio kaimas, Sker̃sabalių glž. stotis – į Sker̃sabalių kaimas. Kartu atkreiptas dėmesys, kad nykstančios gyvenamosios vietovės, esant bent menkiausiam pagrindui, turėtų būti ne panaikintos, bet išsaugotos, o neradus galimybių jų išsaugoti, išnykusių vietovių vardus rekomenduojama suteikti artimesnių gyvenamųjų vietovių gatvėms.

      Konsultuota dar dėl 8 gyvenamųjų vietovių vardų: Migdoliškės, kilm. Migdolišk (ne Migdoliškės) kaimas (Molėtų r. sav.); dėl variantų Alkas į Alka (Kretingos r. sav.), Šiluva ir Šidlava (Raseinių r. sav.); Čiūlėnai (ar Čiulėnai), Vaikūčiai (ar Vaikuciai), Veličkos (ar Velyčkos) (Švenčionių r.); dėl kirčiavimo – Kùnigiškiai 1 (Palangos m. dalis), Kùnigiškės 1 (Vilniaus m., buv. kaimas Grigiškių apyl.), Kùnigiškė 1 (Šilalės r.), Kunigìškė 2 (Kelmės, Švenčionių r. sav.) ir Kunigìškiai 2 (iš viso 21 vietovės); nerasta duomenų, kad Šilinės kaimas (Šalčininkų r. sav.) būtų anksčiau įvardijamas kaip „derevnia Rošišė, Rosčisča, Roščiščia“.

     Adresų registre gyvenamųjų vietovių vardai teikiami sukirčiuoti, todėl VĮ Registro centro prašymu Kalbos komisija nurodė 7 pernai įregistruotų gyvenamųjų vietovių vardų akcentinius požymius – kirčiuotę ir kirčiuotas vardininko, kilmininko formas (6 Jurbarko r. sav., 1 Molėtų r. sav.).

Gatvių pavadinimai
     Naujus gatvių pavadinimus per 2017 metus derino 8 savivaldybių administracijos: Kėdainių r., Klaipėdos m., Šakių r., Šalčininkų r., Trakų r., Ukmergės r., Utenos r. Atsakant į 49 raštus, įvertinta apie 180 gatvių pavadinimų.

     Kai gatvės pavadinimo tikrinę dalį sudaro du ar daugiau žodžių, visi savarankiški žodžiai rašomi didžiąja raide, pavyzdžiui, turėtų būti Rojaus Sodų g. (ne Rojaus sodų g.). 10 savivaldybių, atsižvelgusios į Kalbos komisijos patarimą 2016 m. pabaigoje, 2017 m. pradžioje pranešė apie ištaisytas tokio pobūdžio gatvių pavadinimų rašybos klaidas Adresų registre (pataisyta apie 30 pavadinimų).

     Vertinant savivaldybių pateikiamus naujų gatvių pavadinimus atkreipiamas dėmesys į vietovardžių pastovumo kriterijų – be didelio reikalo neturėtų būti keičiami esami pavadinimai, į glaustumo kriterijų – titulų, laipsnių, pareigų kartu su asmenvardžiais patariama nevartoti, tačiau vardo ir pavardės netrumpinti – pagerbiant asmenį rekomenduojama gatvės pavadinimą sudaryti su visu vardu (-ais), pavarde. Pavyzdžiui, geriau Adomo Honorio Kìrkoro g. (nei Adomo Kirkoro g.), geriau Antano Smetonos kelias (nei Prezidento Antano Smetonos kelias). Kita vertus, pavadinimas Jurgio ir Teofilio Tilvyčių g. kalbiškai taisyklingas ir tikslus, bet siūlyta svarstyti trumpesnius variantus – Tilvyčių g. ar Brolių Tilvyčių g. Kartais Kalbos komisija pataria vengti panašaus skambesio ir reikšmės pavadinimų toje pačioje gyvenamoje vietoje – Gamybos g. ir Gamyklos g.

     2017 m. spalio 5 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-11 patikslinta Gatvių pavadinimų sudarymo ir rašymo rekomendacija (Kalbos komisijos priimta 2004 m. gruodžio 2 d.): išbraukta pastaba dėl kampinio adreso rašymo (tokių neberegistruojama) ir įrašytas pavyzdys Šv. Jono Pauliaus II g. (skaičiukiniai gatvių pavadinimai Lietuvoje nesudaromi, vienavardžių pavadinimų numeracijai žymėti vartojami arabiški skaitmenys su linksnio galūnėmis, o romėniški skaitmenys vartojami tik kai yra gatvės vardo dalimi einančio asmens įvardijimo dalis).


Kitų geografinių objektų pavadinimai

     Kalbos komisijos 2017 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. N-1 (160) į Lietuvos vietovardžių sąrašą prie antraštinio upės vardo Danė įrašytas papildomas variantas Dangė (svarstyta Lietuvos Respublikos Seimo nario Simono Gentvilo iniciatyva); 2017 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. N-2 (161) iš sąrašo išbrauktas ežero (Klaipėdos r.) vardo Plocis variantas Plazė.

     Svarstyta daugiau hidronimų klausimų:

 • nepritarta siūlymui Upių, ežerų ir tvenkinių kadastre upės pavadinimą Dvarčanka keisti į Dvarčia, bet neprieštarauta dėl šaltiniuose paliudytų variantų Dvarčionėlė arba Dvarčionė; Aplinkos apsaugos agentūros prašymu patvirtinta, kad upių vardai Dovinė, Bambena ir Spernia yra autentiški, jiems būtų galima suteikti oficialų statusą (nesprendžiant Bambenos ir Spernios statuso klausimo, tam tikruose upės ruožuose kelio ženklai „Bambena“ ir „Spernia“ kalbos požiūriu tikslesni nei vienodas užrašas „Dovinė“ elektroniniuose žemėlapiuose);
 • neprieštarauta dėl kai kurių Ignalinos ežerų pavadinimų pakeitimo: Dumblys į Velniūkštis, Bevardis į Baravykaragio ežeriukas (ne į Baravyko ežeras), atkreiptas dėmesys, kad oficiali dviejų ežerų vardo forma Kabriūšinis netaisyklinga – turi būti Kambriušinis (arba Kambriušis), dėl vieno iš jų pakeitimo į Pasėkė (arba Pasėkys) pritarta, dėl kito pakeitimo į Žydamušys nepritarta; 
 • aiškinta dėl ežero Ignalinos r. vardo tarimo ir rašybos – Ukojas (ne Ūkojas, nors anksčiau ofic. šaltiniuose įvairavo); dėl ežero (Kaune) vardo variantų – Lam̃pėdis (1), Lampėdỹs (3b), upės vardo variantų – Taurósta (1), Taurostà (Neries kr., Jonava);
 • neprieštarauta dėl Trinyčių tvenkinio (Klaipėdos m.) pavadinimo pakeitimo istoriniu – Malūno tvenkinys (kartu ir dėl parko pavadinimo Malūno tvenkinio parkas arba Malūno parkas).

     Neprieštarauta dėl Neries salos pavadinimo Alėja.
     VĮ Registrų centro prašymu kalbos požiūriu įvertinti šie statinių pavadinimai:

 • Dambrauskynė (Dambrauskų namas, sklypas Kauno mieste, K. Donelaičio g.);
 • Jonaitiškių dvaras (istor. gyvenamas namas, dab. kaimo turizmo sodyba Radviliškio r.);
 • Orvidų sodyba-muziejus (muziejus Plungės r.);
 • Pavasaris (namas Vilniuje, M. K. Čiurlionio g.);
 • Senas Malūnas (Barkūniškis, Kėdainių r. sav.).

     Įvertinti dviejų švietimo įstaigų pavadinimai (1 Trakų r. sav., 1 Vilniaus m.). Apie vieną iš jų, asmenvardinį, pranešta Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovui apskrityje, siūlant įvertinti, ar pavadinimas atitinka personalijos nuopelnų Lietuvos valstybės ar krašto istorijai, mokslui, menui, kultūrai, politikai ir kitoms visuomeninio gyvenimo sritims kriterijų (nustatytą Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos apraše). (Mokyklų pavadinimų vertinimo procedūros nėra nustatyta, į tai atkreiptas ir Švietimo ir mokslo ministerijos dėmesys, teikiant pastabas dėl Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo tvarkos taisyklių naujos redakcijos projekto.)

     Konsultuota dėl kelių atminimo ženklų užrašų kalbos. Kultūros paveldo departamentui atsakyta dėl Vilniaus r. savivaldybės parengto lankytinų objektų pavadinimų sąrašo ir terminų bažnyčia ir cerkvė vartojimo skirtumų.


Kitų šalių vietovardžiai

     Pasvetainę pasaulio-vardai.vlkk.lt per metus aplankė apie 12 tūkst. unikalių lankytojų (naujų 74 proc.), iš viso apsilankymų – 63 tūkst., peržiūrėta apie 330 tūkst. svetainės puslapių rodinių. Svetainės duomenų bazėje iš viso – apie 180 tūkst. vietovardžių puslapių.

     Daugiausia domėtasi Europos vietų vardų rašyba, tačiau 2017 m. dažniausiai atverti šių vietovardžių puslapiai: Long Anas, Pekinas, Ficdzeraldas, Nansi, Siatlas, San Fransiskas, Birmingamas, Paduva, Sankt Peterburgas, Manhatanas.

     Šioje svetainėje ketinama paskelbti transkripcijos iš kitų kalbų į lietuvių kalbą taisykles, kurias parengė žodyno „Pasaulio vietovardžiai“ (MELC) atsakomoji redaktorė Rita Trakymienė. Pernai aptartos vietovardžių transkripcijos iš anglų kalbos į lietuvių kalbą ir iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą taisyklės. Taisykles recenzavo L. Pažūsis, D. Šileikaitė-Kaishauri. Svarstyme dalyvavo žodyno redakcinės tarybos, VLKK Gramatikos pakomisės ir Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos nariai. Kalbos komisijai taisykles su pastabomis teikti svarstyti numatoma 2018 metais.

Parengė Aistė Pangonytė, Solvita Labanauskienė

______________________ 

Plačiau žr. skyriuje Aktualiausios temos. Lietuvos vietovardžiai. Apie skyrių „Lietuvos vietovardžiai“.
Ankstesnių metų apžvalgos: 2016, 2015, 20142013, 2011, 2010, 2009, 2005