Spausdinti

Per praėjusius 2016 metus parengta apie 90 raštų dėl vietovių ir pan. pavadinimų. Pateiktos išvados dėl 18 gyvenamųjų vietovių pavadinimų (septyniose savivaldybėse) ir dėl apytiksliai 400 gatvių pavadinimų (dvylikoje savivaldybių), Adresų registras informuotas apie 25 įregistruotų (arba įteisintų) gyvenamųjų vietovių pavadinimų kirčiavimą, atsakyta į gyventojų ir institucijų klausimus dėl kitų geografinių objektų pavadinimų. Vietovardžių klausimus svarsto VLKK Vardyno pakomisė*... 


Gyvenamųjų vietovių pavadinimai

   2016 metais gauti 8 prašymai teikti išvadą dėl ketinamų įregistruoti gyvenamųjų vietovių pavadinimų. (Prašymus teikia savivaldybių administracijos arba įgaliotos įmonės, pernai – UAB „Daugėla“). Įvertinta 18 gyvenamųjų vietovių pavadinimų.

   Pritarta dėl šių gyvenamųjų vietovių pavadinimų įteisinimo ar pakeitimo:

  1. Birštono sav. teritorijoje: Paverkniaĩ I (3b), Paverkniaĩ II (3b);
  2. Kaišiadorių r. sav. teritorijoje: Kar̃čiupis (1), Páltininkai (1), Pavuõlis (2), Rečiónys (3)
  3. Molėtų r. sav. teritorijoje: Dienavagiaĩ I (4), Dienavagiaĩ II (4), Miškìniai I (2), Miškìniai II (2), Padumblė̃ I (3b) Padumblė̃ II (3b), Tvárkai (1).
  4. Prienų r. sav. teritorijoje: Šáltupis (1), Pašventupỹs (34b),

   Taip pat pritarta Kretingos r. savivaldybės sprendimui keisti gyvenamosios vietovės pavadinimą keičiant tipą geležinkelio stotis, bet išlaikant tikrinę vardo dalį Mẽdininkai (1). Atkreiptas dėmesys į tai, kad jeigu vietovė nėra istoriškai turėjusi viensėdžio statuso, tinkamesnis gimininis pavadiniams kaimas, todėl patikslinus sprendimą patvirtintas pavadinimas Medininkų kaimas.  

   Apsvarsčius Druskininkų sav. administracijos pageidavimą keisti kaimo vardą Viečiūnai į Vieciūnai, vis dėlto, atsižvelgiant į vietovardžio kilmę, sunormintos formos ilgą vartojimo tradiciją, pakeitimui nepritarta – siūloma ir toliau oficialiai vartoti kaimo vardo formą Viečiū́nai.

   Apsvarsčius dalies Taurų kaimo gyventojų pageidavimą atskirti dalį Taurų kaimo ir suformavus savarankišką gyvenamąją vietovę jai suteikti pavadinimą Tauragė̃s Dvãras (Tauragė̃s Dvãro kaimas), Tauragės r. savivaldybės administracijai atsakyta, kad toks pavadinimas, nors  struktūriškai ir ydingas, iš principo įmanomas (tačiau gyvenvietės vardo Taurai pakeitimui į Tauragės Dvaras nebūtų pritarta).

   Neprieštarauta dėl naujų seniūnijų pavadinimų: Šveicãrijos seniūnija (Jonavos r. sav.), Vydmantų̃ seniūnija (Kretingos r. sav.). Pavadinimas seniūnijai paprastai suteikiamas pagal miesto, miestelio ar kitos gyvenamosios vietovės, kurioje yra jos buveinė, pavadinimą (žr. Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 1V-561).

   VĮ Registro centro prašymu Kalbos komisija nurodė 25-ių naujai Adresų registre įregistruotų gyvenamųjų vietovių vardų akcentinius požymius (Kazlų Rūdos sav. – 2, Kretingos r. sav. – 1, Kupiškio r. sav. – 1, Raseinių r. sav. – 13 kaimų, Vilkaviškio r. sav. – 6 kaimų, Šalčininkų r. sav. – 2). Dėl iš seno laikiną statusą Adresų registre turėjusių 4 gyvenamųjų vietovių pavadinimų kirčiavimo pagalbos kreiptasi į Šalčininkų r. savivaldybės kalbos tvarkytoją. Remiantis Danutės Zinkevičienės surinktais duomenimis, ne tik nustatytas trijų gyvenamųjų vietovių vardų kirčiavimas, bet ir nuspręsta siūlyti patikslinti vieno kaimo vardo formą: nenorminį ir gyventojų nevartojamą variantą Magdeliava (Turgelių sen.) keisti į Magdalena

Gatvių pavadinimai

   Naujus gatvių pavadinimus 2016 metais derino 12 savivaldybių: Jurbarko r., Kėdainių r., Klaipėdos r., Palangos r., Pasvalio r., Radviliškio r., Šakių r., Šalčininkų r., Trakų r., Ukmergės r., Vilniaus m., Vilniaus r. Parengti 94 raštai, įvertinta apie 400 gatvių pavadinimų.

   Dažniausiai gatvių vardais parenkami geografinių objektų pavadinimai ir augalų ar kitų gamtos objektų, reiškinių pavadinimai, pvz.: Didžiùlio g. (pagal ežero vardą Didžiùlis), Grãtiškių g. (pagal kaimo vardą Grãtiškės), Laukų̃ g., Meldų̃ g., Píevų g., Puríenų g., Sáulės g. Nepritariama vardams iš nenorminės leksikos, pvz., Špokų g., vietoj nemotyvuotų pavadinimų, pvz., Gojos g., skatinama ieškoti motyvuotų. Kartais pasiūloma atsiklausti gyventojų dėl pavadinimo sunkoko tarimo ar daugiaprasmiškumo, pvz., Ožiarūčių g. Remiantis glaustumo principu patariama suteikti trumpesnius pavadinimus, pvz.: vietoj Kunigaikščių Goštautų keliasKunigaikščių kelias arba Goštautų kelias, vietoj Vievio Kelio g. – Vievio g. arba Vievio kelias. Ilgi gatvių pavadinimai nepatogūs vartoti. (Plačiau žr. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Gatvių pavadinimų sudarymo ir rašymo rekomendaciją.)

   Sudaryti gatvių pavadinimus su asmenvardžiais nėra pats teiktiniausias būdas, tokie pavadinimai ne tik ilgi, bet ir kelia ginčų tarp gyventojų dėl asmens biografijos. (Trakų r. sav. Paluknio kaimo gyventojai 2016 m. pasiekė, kad vietoj naujo asmenvardinio gatvėvardžio būtų sugrąžintas senasis adreso elemento pavadinimas.). Nors vertinti personalijų nuopelnus Lietuvos valstybės ar krašto istorijai, mokslui, menui, kultūrai, politikai ir kitoms visuomeninio gyvenimo sritims nėra kalbininkų kompetencija, kai kada savivaldybėms tenka priminti šį Vyriausybės nustatytą kriterijų (žr. Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo 3 punktą). Savivaldybių pavadinimų suteikimo komisijoms patariama atkreipti dėmesį į nykstančius vietovardžius ir juos perkelti į gatvių pavadinimus, atspindėti daugiasluoksnę, daugiatautę kai kurių vietovių istoriją. 

   Metų pabaigoje Adresų registro tvarkytojai nustatė 68 netaisyklingus gatvių pavadinimus. Kalbos komisija raštu kreipėsi į 23 savivaldybių administracijas, prašydama patikslinti kelianarių gatvėvardžių rašybą: pagal taisykles visi savarankiški gatvių pavadinimų vardo dalį sudarantys žodžiai rašomi didžiąja raide, pvz.: Laisvės gynėjų g. (Kelmėje) – turi būti Laisvės Gynėjų g., Vėjų vartų g. (Karkučių k.) – turi būti Vėjų Vartų g.


Kitų geografinių objektų pavadinimai

   Nepritarta siūlymui Upių, ežerų ir tvenkinių kadastre upės (id. kodas 10011850; Kauno r. sav., Šakių r. sav.) pavadinimą Pietvis keisti į Pietvė. Variantai Pietvis ir Pietvys paliudyti šaltiniuose, yra užrašyti XX a. pr. Variantas Pietvė vertintinas kaip šalutinė forma, nežinia, gali būti, kad šio varianto išplitimą galėjo lemti užrašymai rusų kalba ar baldų fabriko gaminio pavadinimas „Pietvė“. 

   Neprieštarauta Lazdynų bendruomenės savivaldijos siūlymui bevardę salą Neries upėje pavadinti Lazdynų sala. Salos pavadinimas pagal priklausomybę kokios nors seniūnijos teritorijai (šiuo atveju dviejų seniūnijų – Lazdynų ir Panerių) nėra pats geriausias būdas, tačiau šį pavadinimą galima traktuoti ir kaip nusakantį salos ypatybę (jeigu saloje auga lazdynų).

   Neprieštarauta dėl pavadinimo Gedimino tiltas (Tauragės r. sav.).


Kitų šalių geografiniai pavadinimai

   Užsienio reikalų ministerijos prašymu nustatyta Ukrainos miesto Dnipropetrovsko naujo pavadinimo lietuviška forma – Dnipras (svarstant atmesti variantai Dnipro, Dnepras, Dniepras). Vėliau, remiantis Ukrainos Aukščiausiosios Rados priimtais gyvenamųjų vietovių vardų pakeitimais, sudarytas išsamus ukrainietiškų ir sulietuvintų formų sąrašas (~ 1 tkst. gyvenamųjų vietovių vardų), žr. 2016-08-10 pranešimą (sąrašas patikslintas 2016-11-09).  

   Japonijos ambasados iniciatyva aptartas jūros, skalaujančios Japonijos, Korėjos ir Rusijos krantus, pavadinimas lietuvių kalboje. Kalbos komisijos žiniomis, šio geografinio objekto pavadinimas kai kuriuose šaltiniuose įvairuoja, lietuvių kalboje rekomenduojamas vietovardžio variantas – Japonijos jūra (greta skliaustuose kaip šalutinis variantas gali būti vartojamas pavadinimas Rytų jūra, žr. Konsultacijų banko įrašą).

   Galima pridurti, kad per 2016 metus VLKK.lt pasvetainė pasaulio-vietovardžiai.vlkk.lt papildyta žodyno „Pasaulio vietovardžiai“ trijų paskutinių tomų duomenimis (suskaitmenino Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras). Svetainėje sukurti 5 nauji žemynų skyriai (Azija, Afrika, Australija, Okeanija, Antarktida), Šalių skyriuje atsirado 150 naujų šalių puslapių. Svetainės duomenų bazėje iš viso yra apie 180 tūkst. vietovardžių puslapių. 

Parengė Aistė Pangonytė, 
VLKK Bendrojo skyriaus vyr. specialistė

________________________ 

* Lietuvos vietovardžių klausimus svarsto VLKK Vardyno pakomisė, pagrindinis vietovardžių ekspertas – dr. Laimutis Bilkis (LKI).