Spausdinti

 2018 metais Valstybinė lietuvių kalbos komisija* išnagrinėjo apie 250 klausimų dėl pavardžių darybos ir keitimo, vardų teiktinumo, asmenvardžių tapatumo ir kt., iš jų apie 150 išvadų raštu. Klausimų sulaukiama iš metrikacijos įstaigų, fizinių asmenų, teismų. Apylinkių teismų prašymu parengta 30 išvadų (dėl pavardžių 19, vardų 7, moters pavardės vyriška forma 3 ir dėl išskirtinio sudėtinio asmenvardžio). Metrikatoriai darbe vadovaujasi Civilinės būklės aktų registravimo įstatymo 6 str. 6 punkto nuostata „civilinės būklės aktų įrašai įrašomi lietuvių kalba“, o Kalbos komisijos išvados kreipiasi kilus neaiškumų dėl asmenvardžių darybos pagal Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklių (patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro) 30 punktą. Siekiant palengvinti vardų vertinimą skelbiamas ir toliau pildomas Piliečių vardų sąvadas, būtent 2018 m. paskelbtas Dažninis rekomenduojamų sąrašas, o tėvams, ieškantiems retų vardų, gali būti naudingas ir Neprigijusių rekomenduojamų vardų sąrašas, nustatyti formalieji neteiktinos rašybos požymiai... 

 

Rekomendacijos dėl vardų
   Iš viso per 2018 suteikta apie 90 konsultacijų dėl vardų.

Naujų vardų vertinimas

   Teigiamai atsakyta dėl šių vardų: mot. Luna, Uršulia (iš lenk. Urszula); vyr. (neliet.) Daniil, Sevastian.
   Neigiamai atsakyta dėl šių lietuvių kalbos taisyklių neatitinkančių vardų:

 • vyr. Iliya, Mark, Mateo, Velnias;
 • mot. Aya, Ayda, Amelia, Amy, Anna, Aris, Ėlia, Elizabet, Ella, Emma, Esmi, Gabia, Ivanna, Jenifer, Kaia, Kaya, Leia, Leya, Maia, Maya, Olivia, Stella, Victoria.

   Klausimas, ar yra teisinis pagrindas vardą iš užsienio valstybės institucijos išduoto civilinės būklės akto įrašo liudijimo perrašyti paraidžiui, taip pat negramatinti (rašyti be lietuviškos galūnės), sprendžiamas metrikacijos įstaigos darbuotojų, ne kalbininkų.

Keičiamų vardų vertinimas 

   Teigiamas:

 • vyr. Denas – į Denas Džafaras, Edvinas – į Aron, Egidijus – į Egis, Liutauras – į Lujis,  Mečislavas – į Prembuda, N – į Izraelis,  Tomas – į Magnus Tomas, Edgar – į Sebastian,  Aleksandras – į Saša, Stanislavas – į Slava;
 • mot. Aleksandra – į Aleksa,  Gintautė – į Gintė.

   Neigiamas:

 • vyr. Aleksejus pakeitimui į Alex, Amadėjus – į Amadeus, Andrej – į Andre, Arėjus į Areus, Dovydas – į Emporijio, Evgenii – į Ženia (neprieštarauta, bet geriau Jevgenij(us), Gvidas – į Gvidas James, Jevgenij – į Evgen, Kajus – į Kaius, Karolis – į Karolis Karu, Kazimieras į Kaz, Marius į Mario, Gediminas – į Geddy, Gytis į sansityg, N – į Thomas, Teodor į Theo, Valentinas – į Val, Vykintas – į Victor;
 • mot. Aistė pakeitimui į Anastasia Aistė, Birutė Jūratė – į Jūratė Bria, Džiuljeta – į Juliet, Julieta, Emilija – į Emilie, Giedrė – į Giedrė Noa, Gintarė – į Katsuki, Ilona – į Ilona Anoli, Jelizaveta – į Elizabeth, Julija – į Julia, KsenijaKsenia Alisa, Lėja – į Leya, Lilijana – į Lilly, N – į Annabel, N – į Delani, N – į Mulma, Ona – į Anna, Rasa – į Rose, Virginija – į Veronica.

      Daugėjant metrikacijos tarnybų klausimų dėl Lietuvos Respublikos piliečių vardų rašybos, nuspręsta apibūdinti formaliuosius nelietuviškos, neteiktinos rašybos vardų požymius:

 • ne lietuvių kalbos abėcėlės raidės ir raidės, žyminčios kitus garsus nei pagal lietuvių kalbos raidyną;
 • nebūdingi raidžių junginiai (pvz.: ay, ey, ya, aya, sch, sz),
 • dvigubosios priebalsės, pvz.: Emma – suliet. Ema (lietuvinant rašoma ir tariama viena priebalsė, šis dėsningumas tinka kalbant tiek apie bendrinius, tiek apie tikrinius žodžius, plg. bendrinius žodžius – antena (lot. antenna), kolona (pranc. colonne < pranc. colonne < lot. columna), vietovardžius – Apeninai (it. Appennini, kalnai), Talinas (est. Tallinn), vardus – Kamilė, Kamila (lot. Camilla), Inokentijus ar Inocentas (lot. Innocentius, Innocens);
 • neteiktini begalūniai variantai (pvz.: Aleks, Elizabet, Katrin, John) ir nekaitomi vardai (pvz.: Emili, Emily, Mimi, Hugo, Leo) – pageidautina, kad vardas būtų kaitomas ir galūnė tinkamai atspindėtų asmens lytį: būdingos moterų vardų galūnės yra -a, -ė (ne -e), vyrų vardų – -as, -is, -ys, -us;
 • atkreiptinas dėmesys į joto rašymą baigmenyse: tariamo joto praleidimas prieš galūnę – rašybos klaida (žr. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 58 aprobuotą leidinį „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“, Vilnius, 1992, p. 34, § 45), todėl rašytina Amelija arba Amelė (ne Amelia), Vitalija arba Vitalė (ne Vitalia), Kajus (ne Kayus, ne Kaius), dar plg. bendrinius žodžius – galerija, komedija, picerija, tokajus, tramvajus, vietovardžius – Italija, Sicilija, Valensija, Florijus, Sint Eustatijus;
 • taip pat netinkami registruoti vardai su rašybos klaidomis, pvz.: Austeja, Avdronis, Ažuolė, Dovyle, Dziugas, Gedeminas, Grąžvydas, Kąstytis.

   Pabrėžtina, kad gali būti priimami ir registruojami naujai iš kitų kalbų perimami vardai ar nauji variantai, taip pat apskritai nauji vardai, tik jie turi būti užrašyti lietuviškais rašmenimis (iš svetimų kalbų – adaptuoti pagal apytikslį tarimą) ir turėti galūnę, tinkamai atspindinčią asmens lytį. Plg. senuosius tradicinius ir naujuosius vardų variantus: Dovydas ir DeividasJokūbas ir Džeimsas, Kotryna ir Katrina, Katerina, Jekaterina, Katalina, Margarita ir Margareta, Malgožata, Ona, Onė ir Ana, Anė.

   Vardynininkų manymu, kaip vardai neturėtų būti registruojamos pavardės, tėvavardžiai ar pravardės.

   Pasitaiko pageidavimų kokį nors vardą įrašyti į kalendorių. Lietuvoje nėra oficialios įstaigos, kuri tvarkytų vardų kalendorių, nustatytų vardinių dieną. Jeigu vardas atitinka minimaliuosius rašybos ir vardyno reikalavimus, jis gali būti įrašytas kaip teiktinas į kuriamą Piliečių vardų sąvadą, bet dėl vardinių nustatymo patariama kreiptis į leidyklą „Kalendorius“ (direktorius Aurelijus Noruševičius).

 

Piliečių vardų sąvadas, vardai.vlkk.lt

   Svetainę vardai.VLKK.lt 2018 metais aplankė 52 tūkst. unikalių lankytojų (apsilankymų apie 70 tūkst.), iš viso peržiūrėta apie 326 tūkst. svetainės puslapių rodinių. Dažniausiai atsiversti šių vardų puslapiai: Jonas, Tomas, Ona, Vytautas, Ieva, Gabija, Mantas, Lukas, Gabrielė, Mindaugas, Kristina, Matas, Gintarė...; domimasi vardų dažnumu, moksliniais straipsniais apie populiariausius vardus, vardų kirčiavimo ypatumus ir kraipymus, apie pravardes.

   Piliečių vardų sąvade normiškumo požiūriu šiuo metu aprašyta 5 714 asmenvardžių (kartu su kelių vardų kombinacijomis – 48 228 vardų puslapių), iš jų būtent per 2018 metus aprašyta 17 vardų (kartu su daugianariais variantais sukurtų vardų puslapių – 228).

   2018 m. paskelbti 3 naujienų pranešimai, pateikta apie 110 nuorodų į žiniasklaidos straipsnius asmenvardžių tema, 8 straipsneliai „Ar žinote, kad...“ apie vardus Lituanika, Nemunas, Girėnas, Darius, Skalmantas, vardus, susijusius su upių, augalų, žvaigždžių pavadinimais (pvz.: Žvaiždė, Žvaigždonė, Žvaigždūnas, Žvaigždikas), su žodžiu tauta (plg.: Tautas, Tautis, Taučius, Tautė).

   Reikšmingiausios naujienos – paskelbta antroji Dažninio rekomenduojamų vardų sąrašo dalis „Svetimos kilmės vardai“, o vėliau ir jungtinis abėcėlinis Dažninis rekomenduojamų vardų sąrašas (iš viso 2 345 vardai), taip pat Neprigijusių rekomenduojamų vardų sąrašas (1919 vardų).

    2019 m. planuojama toliau pildyti Piliečių vardų sąvadą.


Pavardžių klausimai

   2018 m. suteikta apie 120 konsultacijų dėl pavardžių.

   Dažniausiai konsultacijos kreipiamasi, norint numesti ar pakeisti turimą pavardė priesagą (apie 80). Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklių (patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 111) 9.7 punkte yra sąlyga: numesti ar pakeisti pavardinę priesagą galima, jeigu tradicinėje vartosenoje yra trumpesnis nepriesaginis ar kitoks priesaginis tos pavardės variantas. Vardyno specialistų sutarimu gali būti numetama ne daugiau kaip viena pavardinė priesaga (formantas). Kitataučiai asmenys dar gali pasirinkti sugramatintą arba nesugramatintą (begalūnę) pavardės formą.

   Pernai pageidauta numesti tokias pavardines priesagas: -evič- 25, -avič- 5, -ausk- 8, -ait- 4, -ov 3, -ev 3, -enko 2, -sk- 2, -elis 1, -čiuk- 1. Keisti priesagą pageidauta daug rečiau: vietoj -oic pageidauta priesagos -aitis, vietoj -ov – azerbaidžanietiško formanto -zade. Pageidavimų keisti pavardę į trumpesnį variantą išreiškia tiek vyrai, tiek moterys. Pagrindinis šaltinis, atspindintis tradicinę vartoseną, yra dvitomis „Lietuvių pavardžių žodynas“, sudarytas daugiausia iš tarpukario Lietuvos gyventojų pavardžių (žr. suskaitmenintą http://pavardes.lki.lt); atsižvelgiama ir į dabartinius duomenis, įsigytus iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro; naudojamasi kitais prieinamais onomastikos šaltiniais.

   Tais atvejais, kai pageidaujama pavardę keisti Taisyklėse nenumatytu būdu, išvada negali būti teigiama. Praėjusiais metais tokių atvejų pasitaikė keliolika, pvz.: Adom (iš Adomaitytė), Gervilaitis (iš Gervė), Kacion (iš Kačionaitė), Luknė (iš Lukminaitė), Strus (iš Strusevičiūtė); Povas (iš Chalopovas), Ganc (iš Gancevskis), Zava (iš Zavadskis), Safra (iš Šafranauskas), Ost (iš Šostakas); Grishko (iš Griško). Jeigu asmens netenkina nei Kalbos komisijos konsultacija, nei civilinės metrikacijos tarnybos išvada, lieka galimybė kreiptis teismą, kad pageidavimas būtų nagrinėjamas ypatingosios teisenos tvarka.

   Neretai konsultuojamasi ir dėl moterų pavardžių darybos – apie pusšimtis klausimų per 2018 metus. Kai kurie klausimai susiję su dukterų ar ištekėjusių moterų pavardžių darybos dėsningumais pagal lietuvių kalbos taisykles, pavyzdžiui, teiraujamasi galimybės sudaryti pavardę su galūne -a, be galūnės ar su vyriška galūne, tačiau pagal lietuvių kalbos taisykles moterų pavardės yra išvestinės ir turi galūnę. Išimčių daroma, jei yra pagrindas atsižvelgti į giminės moterų pavardžių tradiciją, kitų kalbų taisykles. Pavyzdžiui, ištekėjusios už latvio pavarde Berziņš – moters pavardė gali būti Berzinia, jei KušnersKušnerė, jei vyro moldavo pavardė Drožeanu, moters pavardės forma bus tokia pati, o jei nelietuvių tautybės moters pavardė sudaroma iš vyro pavardės Losinkis, vertėtų atsižvelgti į tai, kad pagal lenkų kalbos dėsningumus moters pavardė būtų Losinska, o pagal baltarusių ar rusų – Losinskaja.

 

Transkribavimas, gramatinimas, tapatumas, kirčiavimas

   Kiti asmenvardžių klausimai susiję asmenvardžių tapatumo nustatymu, kai variantai atsiradę dėl dokumentų skirtingomis kalbomis ir dažniausiai skirtingais istoriniais laikotarpiais. Taip pat konsultuojama dėl vardų ir pavardžių transkripcijos – užrašymo lietuviškais rašmenimis pagal apytikslį tarimą, galūnės pridėjimo ar numetimo. Kartais klausima, kaip linksniuoti ar kaip kirčiuoti kokį nors vardą ar pavardę. Tokių klausimų pernai sulaukta apie 40. 

   Plačiau apie VLKK veiklą asmenvardžių srityje žr. Aktualiausių temų skyriuje „Asmenvardžiai“

Parengė Aistė Pangonytė,
VLKK Bendrojo skyriaus vyr. specialistė


________________________

* Atsakymus rengia VLKK sekretoriatas, probleminius klausimus sprendžia Vardyno pakomisė (asmenvardžių klausimais daugiausia konsultuoja prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė, dr. Alma Ragauskaitė), prireikus pasitelkiami kitų kalbų specialistai.