, terminologija

Rugsėjo 15 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Lietuvos banko, Aplinkos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų  pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

, terminologija

Rugsėjo 8 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Ekonomikos ir inovacijų, Finansų, Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, taip pat Seimo Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

, sintaksė , skyryba

     Skyrybos taisykles taikyti yra paprasčiau, kai skiriamoji sakinio dalis turi aiškias ribas: ją sudaro savarankiškos leksinės reikšmės žodžiai ir jie yra susiję įprastais sintaksiniais ryšiais, o šalia jų nėra pavartotų žodžių, neturinčių gramatinių sąsajų su sakiniu, vadinamųjų pagalbinių kalbos dalių – jungtukų, dalelyčių, jaustukų, taip pat ir modalinių žodžių. Savarankiškos reikšmės, kartu ir sintaksinių ryšių neturintys žodžiai dėl savo struktūrinės ar modalinės paskirties gali būti laisviau šliejami prie vienos ar kitos sakinio atkarpos, žodžių grupės, o tai kelia sunkumų, jei ta sakinio atkarpa yra skiriama. Kai kurie iš paminėtų atvejų yra įtraukti į pagrindinių skyrybos taisyklių variantus ar pateikti pastabose, kiti aptarti taisyklių komentaruose, bet nematant jų visumos, sunkoka išskirti bendruosius požymius ir nuosekliai taikyti skyrybą.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija Tarties ir kirčiavimo pakomisės teikimu 2021 m. liepos 8 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-14 (k-25) patvirtinto rekomendaciją „Dėl tarptautinės fonetinės abėcėlės pritaikymo bendrinės lietuvių kalbos garsiniams vienetams žymėti“. Kam lietuvių kalbai prireikė tarptautinės fonetinės abėcėlės, komentuoja prof. dr. Asta KAZLAUSKIENĖ ir dr. Rima BAKŠIENĖ. 

, sintaksė , skyryba

     Skyrybos taisyklių taikymo sėkmė priklauso nuo keleto dalykų: gali būti keblu skiriamą vienetą interpretuoti sintaksiškai, kartu ir parinkti tinkamą taisyklę, gali vienoje vietoje veikti kelios taisyklės ir reikia nustatyti jų veikimo ribas, galiausiai ir tam tikrõs taisyklės veikimo sritis ne visada akivaizdi ir nėra paprasta atpažinti taisyklei priskiriamus atvejus. Matyt, tokių priežasčių rinkinys ir lemia skyrybos klaidų dažnumą lituanistų neredaguotuose mokslo darbų tekstuose, ne itin redaktorių prižiūrimoje publicistikoje, nemažą kalbos konsultacijų dalį taip pat sudaro skyrybos klausimai. Su paminėtais dalykais susijusių sunkumų kyla ir redagavimo patirtį turintiems lituanistams. 

     Šiame straipsnyje norima aptarti vieną iš neįprastesnių skyrybos taisyklių taikymo atvejų, pasiaiškinti panašių kalbos vienetų sintaksinį pagrindą ir taip paryškinti taisyklių taikymo ribas, skiriamųjų vienetų požymius.

, terminologija

Liepos 7 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Sveikatos apsaugos, Ekonomikos ir inovacijų, Žemės ūkio ir Finansų ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

, terminologija

Liepos 1 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Finansų, Aplinkos, Energetikos, Susisiekimo ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

, terminologija

Birželio 23 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Seimo, Finansų ministerijos, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

, terminologija

Birželio 16 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Susisiekimo, Aplinkos, Finansų ir Žemės ūkio ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko straipsnių rinkiniai.

, terminologija

Birželio 16 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Susisiekimo, Aplinkos, Finansų ir Žemės ūkio ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.