, botanika , leidiniai , posėdžiai
Birželio 19 d. patvirtinta rekomendacija „Dėl medieninių, pluoštinių, dervinių, rauginių ir kitų techninėms reikmėms naudojamų augalų lietuviškų pavadinimų“. Tarties ir kirčiavimo, Žodyno pakomisės teiktų rekomendacijų tvirtinimas atidėtas...
, kalbos politika , leksika , posėdžiai
Birželio 12 d. pritarta Valstybinės kalbos politikos 2009–2013 m gairių projektui, aprobuoti nauji Terminų banko teikiniai, priimti trijų protokolinių nutarimų pakeitimai...
Balandžio 3 d. priimti komisijos 2003 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 1 (86) „Dėl bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimai, aprobuota keletas terminų straipsnių rinkinių, įvertinti „Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas“ ir „Anglų–lietuvių kalbų karybos žodynas“...
, leksika
Vasario 28 d. Kalbos komisijos posėdyje pritarta Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos 2007 m. veiklos ataskaitoms, aprobuota daugybė terminų, tačiau nepritarta Lietuvos istorijos kontekste ypač neigiamai suvokiamo barbarizmo „troika“ vartojimui reikšme „trijulė, trejetas“ Europos Sąjungos dokumentų vertimuose į lietuvių kalbą ir žodžių „šaltyšius“ ir „krivūlė“ įtraukimui į teisės kalbą.
, leksika , posėdžiai , rašyba , svetimvardžiai , vietovardžiai
Šiame komisijos posėdyje nutarimu patvirtinti valdų ir kraštų pavadinimai, geležinkelio stočių tipo gyvenamųjų vietovių pavadinimų keitimo rekomendacija ir terminų žodynų rengimo bendrųjų reikalavimų nauja redakcija...
, kalbos politika , leksika , posėdžiai , svetimvardžiai
Šiame posėdyje pristatyti sociologinio tyrimo „Kalba darbe“ rezultatai, patvirtinti sostinių pavadinimų sąrašo pakeitimai: vietoj pavadinimo Rangūnas įrašytas Neipidas, pakeista pavadinimo Palikiras rašyba – Palikyras ir kt.
, leksika , posėdžiai , svetimvardžiai
Kalbos komisijos posėdyje neprieštarauta dėl teisės terminų, sudarytų iš žodžio „nusikaltimas“ ir kai kurių abstrakčiųjų daiktavardžių naudininko, pvz., „nusikaltimas žmogaus laisvei“.
, kalbos politika , leksika
Posėdyje aptarti pakomisių darbo planai, patvirtinti Lietuvių kultūrai reikšmingų senųjų tekstų publikavimo bendrieji reikalavimai, Kalbos programų vykdymo tvarkos aprašo pakeitimai, aprobuoti nauji terminų rinkiniai.
, kirčiavimas ir tartis , kompiuterija
Gegužės 24 d. įvyko pirmasis naujos sudėties Kalbos komisijos posėdis.
, leksika , posėdžiai , rašyba
Paskutiniame šios kadencijos Kalbos komisijos posėdyje priimtas nutarimas Nr. N-1 (110) „Dėl simbolinių pavadinimų linksniavimo“, kt.