, posėdžiai , svetimvardžiai
Protokoliniu nutarimu patvirtinta medingųjų augalų pavadinimų rekomendacija, įvertintas „Aiškinamasis elektrotechnikos terminų žodynas“, 20 straipsnių rinkinių ir vienas Lietuvos standartas, nutarta nekeisti šalies pavadinimo Gruzija...
, kalbos politika , kirčiavimas ir tartis , leksika , posėdžiai
Priimta Šeiminės padėties nerodančių moterų pavardžių su galūne -ė kirčiavimo rekomendacija, M. Žalakevičiaus ir I. Žalakevičienės sudarytas „Paukščių pavadinimų žodynas“ įvertintas pirmuoju terminų žodynų vertinimo lygiu, patvirtinti nauji Terminų banko straipsnių rinkiniai.
, kalbos politika , leksika , maistas , posėdžiai , svetimvardžiai
Kalbos komisija nutarė atkreipti aukščiausių valstybės institucijų dėmesį į tai, kad kai kurių Mokslo doktorantūros nuostatų projekto punktų nuostatos gali bloginti lietuvių kalbos padėtį...
, leksika , posėdžiai
Liepos 1 d. posėdyje patvirtinti Bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos pakeitimai, įvertinti „Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas“, kt.
, kalbos politika , kirčiavimas ir tartis , leksika , posėdžiai , svetimvardžiai , vardai ir pavardės
Patvirtinta rekomendacija „Dėl valdų ir kraštų gyventojų pavadinimų“, apsvarsčius grupės asmenų siūlymą, paliktas galioti 87-asis nutarimas „Dėl moterų pavardžių darymo“. Patvirtinti nauji Terminų banko rinkiniai...
, botanika , kalbos politika , leksika , posėdžiai
Patvirtina Pedagogų studijų specialybės kalbos programa, Vaistinių augalų lietuviškų pavadinimų rekomendacija, E. Kisino „Lietuvių–anglų kalbų karybos žodynas“, nauji Terminų banko straipsniai.
, leidiniai , posėdžiai , svetimvardžiai
Pirmajame 2009-ųjų posėdyje pritarta Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos praėjusių metų veiklos ataskaitoms, patvirtinti Nepalo valstybės ir Palau sostinės pavadinimų pakeitimai, kt.
, botanika , leksika , posėdžiai
Gruodžio 18 dienos posėdyje įvertinti Dalios Kisielienės, Ievos Grigienės ir Algirdo Grigo „Lietuvos medingųjų augalų žodynas“, „Medicinos profesijų pavadinimų trikalbis žodynėlis“ (parengė V. Valiukėnas), nauji terminų straipsnių rinkiniai; nutarta parengti naują tarmių programą.
, kompiuterija , leksika , posėdžiai
Gruodžio 4 d. posėdyje teigiamai įvertinti „Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas“, „Enciklopedinis kompiuterijos žodynas“ (2-asis leidimas), aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai ir standartų terminai, papildyta Terminologijos pakomisė.
, kirčiavimas ir tartis , leksika , posėdžiai , svetimvardžiai
Spalio 2 d. posėdyje patvirtintas valstybių gyventojų pavadinimų sąrašas, kirčiavimo rekomendacijos papildytos svetimžodžių, turinčių kirčiuotus el, er, kirčiavimo gretybėmis, aprobuota naujų terminų...