Priimtas protokolinis nutarimas, įvertinti du žodynai, vienas standartas, didelis pluoštas terminų straipsnių...
Priimti trys nutarimai, įvertintas pluoštas terminų straipsnių, pritarta Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos 2011 m. veiklos ataskaitoms...
, posėdžiai
Priimta Seniūnaitijų pavadinimų sudarymo ir rašymo rekomendacija, įvertintas „Lingvodidaktikos terminų žodynas“…
Priimti keturi komisijos veiklą reglamentuojantys protokoliniai nutarimai, dideliu pluoštu terminų papildytas Terminų bankas.
, posėdžiai
Priimti trys nutarimai dėl svetimvardžių, vienas – dėl Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo, Terminų bankas papildytas naujais aprobuotais terminais.
, posėdžiai , svetimvardžiai
Patvirtinti 5 komisijos nutarimai, aprobuota beveik du šimtai terminų straipsnių.
, posėdžiai , rašyba , svetimvardžiai
Posėdyje patvirtinti naujų valdų ir kraštų gyventojų pavadinimai, Mianmaro (Birmos) naujojo ilgojo pavadinimo atitikmuo; aprobuoti Lietuvos standarto „Pastatų vėdinimas. Terminija, raidiniai ir grafiniai simboliai“ terminai ir 18 terminų straipsnių rinkinių (iš viso 157 terminų straipsniai); priimta rekomendacija „Dėl stotelių pavadinimų sudarymo ir rašymo“.
, posėdžiai , svetimvardžiai , vietovardžiai
Posėdyje patvirtinti du komisijos nutarimai dėl kitų šalių ir Lietuvos vietovardžių, teigiamai įvertintas pluoštas Lietuvos standartų ir teisės aktų terminų...
, leksika , posėdžiai
Patvirtintas protokolinis nutarimas Nr. PN-4 „Dėl Svetimžodžių atitikmenų sąrašo papildymo“. Komisija nepritarė jo projekte siūlytam „acid rock“ atitikmeniui „rūgštusis rokas“ (šis atitikmuo teikiamas Š. Nako vadovėlyje 9–12 klasėms „Šiuolaikinė muzika“, 2002), Delfio portalo skaitytojų siūlytam „arferparty“ atitikmeniui „dūzgės“, nusprendė, kad „barista“ (italų k.) atitikmuo, be projekte siūlytų „kavos virėjas“, „kavavirys“, gali būti ir vartosenoje plintantis „baristas“ (mot. g. „baristė“).
, posėdžiai , svetimvardžiai
Pirmajame šių metų posėdyje pritarta Kalbos komisijos ir Valstybinės kalbos inspekcijos 2010 metų veiklos ataskaitoms, priimti 5 nutarimai: dėl Fidžio Salų Respublikos pavadinimo pakeitimo, dėl šios valstybės bei Šv. Elenos, Dangun Žengimo ir Tristano da Kunjos Salų gyventojų pavadinimų, taip pat rekomendacija dėl kirčiavimo gretybių...