, botanika , posėdžiai , terminologija , vietovardžiai
2013 m. gegužės 9 d. Kalbos komisijos posėdyje priimta nauja Terminų žodyno vertinimo taisyklių redakcija, pakeisti ir papildyti valstybių, jų sostinių, valdų ir kraštų pavadinimų sąrašai, patvirtintas rekomendacinis Dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų sąrašas (G–K), aprobuoti nauji terminai, kt.
, posėdžiai
Priimti du nutarimai, teigiamai įvertintas „Projektų valdymo terminų žodynas“, pristatytas mokslinis projektas „Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis: miestai ir miesteliai“ (vadov. Meilutė Ramonienė)...
, posėdžiai
Pritarta Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos 2012 m. veiklos ataskaitoms, priimtas nutarimas dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo papildymo etnografinių regionų ir kitais pavadinimais, protokolinis nutarimas dėl valstybių parlamentų lietuviškų pavadinimų.
, leksika , posėdžiai
Apsvarstytas „Kalbos patarimų“ knygos „Leksika: skolinių vartojimas“ pataisyto leidimo rankraštis, aprobuotas pluoštelis teisės aktų terminų straipsnių, susipažinta su informacija apie specialybės kalbos dėstymą aukštosiose mokyklose.
, posėdžiai
Priimtas protokolinis nutarimas, įvertinti trijų Lietuvos standartų terminų straipsniai, pluoštas teisės aktų terminų, apsvarstyti pakomisių darbo planai.
, posėdžiai
Priimti du nutarimai, iš jų vienas protokolinis, įvertintas vienas dvikalbis terminų žodynas ir pluoštas teisės aktų terminų, sudaryta Kalbos technologijų pakomisė…
, posėdžiai
Posėdyje patvirtintas vienas nutarimas, įvertintas nemažas pluoštas terminų, aptartas asmenvardžių rašymas dokumentuose.
, posėdžiai
Ketvirtame šiais metais, bet pirmame naujos kadencijos Kalbos komisijos posėdyje sudarytos pakomisės, Kalbos programų koordinavimo taryba, įvertintas pluoštas terminų straipsnių ir „Aiškinamasis imunologijos ir alergologijos terminų žodynas“, kt.
Priimtas protokolinis nutarimas, įvertinti du žodynai, vienas standartas, didelis pluoštas terminų straipsnių...
Priimti trys nutarimai, įvertintas pluoštas terminų straipsnių, pritarta Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos 2011 m. veiklos ataskaitoms...