, botanika , posėdžiai , svetimvardžiai , terminologija
Šeštajame 2014 metais Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai, patvirtinta rekomendacija „Dėl dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų (Š–Ž)“, priimtas nutarimo „Dėl sanskrito vardų ir terminų rašymo“ pakeitimas...
Penktajame 2014 metais Kalbos komisijos posėdyje įvertintas standartas „Tarptautinis aiškinamasis metrologijos žodynas“ , aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai, pritarta išvadoms dėl Lietuvos Respublikos vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymų projektų.
, kalbos politika , leksika , terminologija , vietovardžiai
Ketvirtajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje patvirtinta Specialybės kalbos programos nauja redakcija, pluoštas dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų, į Lietuvos vietovardžių sąrašą įtraukti du Pagėgių savivaldybės teritorijoje esančio kaimo vardo variantai (Bardinai ir Bardėnai), įvertintas „Didysis lietuvių–anglų kalbų politechnikos žodynas“, du terminų standartai, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai. Prof. Meilutė Ramonienė pristatė projekto „Emigrantų kalba“ rezultatus...
, posėdžiai
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdis, planuotas gegužės 22 d., nukeltas. (Dabar planuojamas birželio mėnesio pradžioje.)
, kalbos politika , rašyba , terminologija , vardai ir pavardės
2014 m. balandžio 10 d. Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji terminų straipsniai, apsvarstytas Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centro parengtas žodynas „Skolinti terminai ir jų atitikmenys“, pasiūlyta piniginio vieneto pavadinimo „euras“ lietuviška santrumpa...
2014 m. vasario 27 d. posėdyje pritarta Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos 2013 metų veiklos ataskaitoms, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai...
, leksika , terminologija , vietovardžiai
Šiame posėdyje patvirtinti Lietuvos etnografinių regionų pavadinimai, iš Didžiųjų kalbos klaidų nutarimo išbraukti du žodyno klaidų papunkčiai – „Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai“ ir „Nevartotinos naujosios svetimybės“, į nutarimą „Dėl Europos Sąjungos bendrosios valiutos pavadinimo lietuvių kalboje“ įrašyta pastaba dėl nekaitomos formos vartojimo Lietuvos Respublikos teisės aktuose išskirtiniu šriftu, kt.
, leksika , svetimvardžiai , terminologija , vietovardžiai
Devintajame 2013 metais Kalbos komisijos posėdyje nutarta oficialesnį trumpąjį valstybės pavadinimą „Nyderlandai“ teikti pirma tradicinio „Olandija“, taip pat „Jungtinė Karalystė“ pirma tradicinio „Didžioji Britanija“, greta valstybės gyventojų pavadinimo „olandai“ įrašytas pavadinimas „nyderlandiečiai“; protokoliniu nutarimu patvirtinta Dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų (O–P) rekomendacija; teigiamai įvertintas S. A. Ratauto, E. Strazdienės, A. Gulbinienės „Aiškinamasis aprangos terminų žodynas“, LST EN ISO 7998 „Oftalmologinė optika. Akinių rėmeliai. Terminų atitikmenų sąrašai ir aiškinamasis žodynas“ lietuviškų terminų straipsniai; sutarta, kad žodis „kaštai“ gali būti vartojamas kaip ekonomikos ir valdymo apskaitos terminas...
2013 m. lapkričio 28 d. posėdyje apsvarstyta Tarmių medžiagos rinkimo instrukcija, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai, priimtas protokolinis nutarimas dėl svetimžodžių atitikmenų sąrašo papildymo...
, botanika , leksika , rašyba , svetimvardžiai , terminologija , vardai ir pavardės , vietovardžiai
2013 m. spalio 24 d. Kalbos komisijos posėdyje priimtos nutarimų pataisos dėl kitų kalbų asmenvardžių vartojimo ir dėl naujo Šri Lankos sostinės pavadinimo, patvirtinta rekomendacija „Dėl dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų (L–N)“, teigiamai įvertintas „Aiškinamasis medienos terminų žodynas“, aprobuoti nauji Terminų straipsnių rinkiniai...