, posėdžiai
Priimtas protokolinis nutarimas, įvertinti trijų Lietuvos standartų terminų straipsniai, pluoštas teisės aktų terminų, apsvarstyti pakomisių darbo planai.
, posėdžiai
Priimti du nutarimai, iš jų vienas protokolinis, įvertintas vienas dvikalbis terminų žodynas ir pluoštas teisės aktų terminų, sudaryta Kalbos technologijų pakomisė…
, posėdžiai
Posėdyje patvirtintas vienas nutarimas, įvertintas nemažas pluoštas terminų, aptartas asmenvardžių rašymas dokumentuose.
, posėdžiai
Ketvirtame šiais metais, bet pirmame naujos kadencijos Kalbos komisijos posėdyje sudarytos pakomisės, Kalbos programų koordinavimo taryba, įvertintas pluoštas terminų straipsnių ir „Aiškinamasis imunologijos ir alergologijos terminų žodynas“, kt.
Priimtas protokolinis nutarimas, įvertinti du žodynai, vienas standartas, didelis pluoštas terminų straipsnių...
Priimti trys nutarimai, įvertintas pluoštas terminų straipsnių, pritarta Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos 2011 m. veiklos ataskaitoms...
, posėdžiai
Priimta Seniūnaitijų pavadinimų sudarymo ir rašymo rekomendacija, įvertintas „Lingvodidaktikos terminų žodynas“…
Priimti keturi komisijos veiklą reglamentuojantys protokoliniai nutarimai, dideliu pluoštu terminų papildytas Terminų bankas.
, posėdžiai
Priimti trys nutarimai dėl svetimvardžių, vienas – dėl Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo, Terminų bankas papildytas naujais aprobuotais terminais.
, posėdžiai , svetimvardžiai
Patvirtinti 5 komisijos nutarimai, aprobuota beveik du šimtai terminų straipsnių.