2015 m. spalio 1 d. Kalbos komisijos posėdyje teigiamai įvertintas V. Būdos „Aiškinamasis projektų valdymo terminų žodynas“, priimtos rekomendacijos dėl kai kurių moliuskų ir varliagyvių lietuviškų pavadinimų, aprobuoti nauji terminų straipsniai, tartasi dėl autentiškų asmenvardžių gramatinimo nuostatų tikslinimo ir kt.

    Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto prašymu Valstybinė lietuvių kalbos komisija (toliau – VLKK) teikia išvadą dėl Lietuvos Respublikos vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projekto Nr. XIIP-1653(2). Projektas aptartas VLKK birželio 16 d. posėdyje.

, terminologija , vardai ir pavardės

2015 m. birželio 16 d. Kalbos komisijos posėdyje pritarta išvadai dėl Lietuvos Respublikos vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projekto Nr. XIIP-1653(2), aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai.

2015 m. gegužės 28 d. Kalbos komisijos posėdyje patvirtinta rekomendaciją „Dėl kai kurių varliagyvių klasės (Amphibia) kirmrausinių (Gymnophiona) būrio varliagyvių lietuviškų pavadinimų“, teigiamai įvertinta keletas terminų žodynų, aprobuoti nauji terminų straipsniai ir kt.

2015 m. balandžio 30 d. Kalbos komisijos posėdyje patvirtinta Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programa, Aukštųjų mokyklų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašas, įvertintas „Kompiuterių vartotojų teminis žodynėlis“, aprobuoti nauji terminų straipsniai ir kt.

2015 m. balandžio 2 d. Kalbos komisijos posėdyje priimti Terminų žodynų vertinimo taisyklių pakeitimai, apsvarstyti Prunus genties augalų pavadinimai, kai kurių augalų rūšių, įrašytų į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją, lietuviški pavadinimai, aprobuoti nauji terminų straipsniai ir kt.

2015 m. vasario 26 d. Kalbos komisijos posėdyje pritarta Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos 2014 metų veiklos ataskaitoms, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai, įvertinti „NATO medicinos terminų aiškinamojo žodyno“, „Rusų–lietuvių kalbų mechanikos inžinerijos ir geležinkelių žodyno“ terminai, G. Grigo, V. Dagienės, T. Jevsikovos „Enciklopedinio kompiuterijos žodyno“, „NATO terminų aiškinamojo žodyno“ papildymai ir kt.
2015 m. sausio 29 d. Kalbos komisijos posėdyje įvertinti Lietuvos standarto „Baldai. Terminai ir apibrėžtys“ terminai, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai, aptarti pakomisių 2015 metų darbo planai...
, apranga , kalbos politika , leksika , terminologija , vietovardžiai
Gruodžio 11 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje patvirtinti Svetimžodžių atitikmenų sąrašo papildiniai – 40 japonybių, Lietuvos vietovardžių sąrašo pakeitimas (Bardėnai, Bardinai), nauji Terminų banko straipsnių rinkiniai...
Septintajame 2014 metų Kalbos komisijos posėdyje protokoliniu nutarimu patvirtinti kai kurių šeimų vabalų lietuviški pavadinimai, teigiamai įvertintas M. Jonikienės „Aiškinamasis maitinimo įmonių terminų lietuvių–anglų kalbų žodynas“, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai, apžvelgti Kalbos komisijos atlikto 2010–2012 m. išleistų aukštųjų mokyklų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo rezultatai.