2015 m. vasario 26 d. Kalbos komisijos posėdyje pritarta Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos 2014 metų veiklos ataskaitoms, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai, įvertinti „NATO medicinos terminų aiškinamojo žodyno“, „Rusų–lietuvių kalbų mechanikos inžinerijos ir geležinkelių žodyno“ terminai, G. Grigo, V. Dagienės, T. Jevsikovos „Enciklopedinio kompiuterijos žodyno“, „NATO terminų aiškinamojo žodyno“ papildymai ir kt.
2015 m. sausio 29 d. Kalbos komisijos posėdyje įvertinti Lietuvos standarto „Baldai. Terminai ir apibrėžtys“ terminai, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai, aptarti pakomisių 2015 metų darbo planai...
, apranga , kalbos politika , leksika , terminologija , vietovardžiai
Gruodžio 11 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje patvirtinti Svetimžodžių atitikmenų sąrašo papildiniai – 40 japonybių, Lietuvos vietovardžių sąrašo pakeitimas (Bardėnai, Bardinai), nauji Terminų banko straipsnių rinkiniai...
Septintajame 2014 metų Kalbos komisijos posėdyje protokoliniu nutarimu patvirtinti kai kurių šeimų vabalų lietuviški pavadinimai, teigiamai įvertintas M. Jonikienės „Aiškinamasis maitinimo įmonių terminų lietuvių–anglų kalbų žodynas“, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai, apžvelgti Kalbos komisijos atlikto 2010–2012 m. išleistų aukštųjų mokyklų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo rezultatai.
, botanika , posėdžiai , svetimvardžiai , terminologija
Šeštajame 2014 metais Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai, patvirtinta rekomendacija „Dėl dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų (Š–Ž)“, priimtas nutarimo „Dėl sanskrito vardų ir terminų rašymo“ pakeitimas...
Penktajame 2014 metais Kalbos komisijos posėdyje įvertintas standartas „Tarptautinis aiškinamasis metrologijos žodynas“ , aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai, pritarta išvadoms dėl Lietuvos Respublikos vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymų projektų.
, kalbos politika , leksika , terminologija , vietovardžiai
Ketvirtajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje patvirtinta Specialybės kalbos programos nauja redakcija, pluoštas dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų, į Lietuvos vietovardžių sąrašą įtraukti du Pagėgių savivaldybės teritorijoje esančio kaimo vardo variantai (Bardinai ir Bardėnai), įvertintas „Didysis lietuvių–anglų kalbų politechnikos žodynas“, du terminų standartai, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai. Prof. Meilutė Ramonienė pristatė projekto „Emigrantų kalba“ rezultatus...
, posėdžiai
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdis, planuotas gegužės 22 d., nukeltas. (Dabar planuojamas birželio mėnesio pradžioje.)
, kalbos politika , rašyba , terminologija , vardai ir pavardės
2014 m. balandžio 10 d. Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji terminų straipsniai, apsvarstytas Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centro parengtas žodynas „Skolinti terminai ir jų atitikmenys“, pasiūlyta piniginio vieneto pavadinimo „euras“ lietuviška santrumpa...
2014 m. vasario 27 d. posėdyje pritarta Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos 2013 metų veiklos ataskaitoms, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai...