2016 m. lapkričio 10 d. Kalbos komisijos posėdyje priimti vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašo pakeitimai, rekomendacijos dėl kai kurių varliagyvių ir moliuskų lietuviškų pavadinimų, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai. 
2016 m. rugsėjo 29 d. Kalbos komisijos posėdyje priimti Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo pakeitimai, rekomendacijos dėl kai kurių varliagyvių lietuviškų pavadinimų, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai. 

    2016 m. birželio 17 d. Kalbos komisijos posėdyje pritarta lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo turinio aprašams, priimtos rekomendacijos dėl nuodingųjų augalų ir kai kurių varliagyvių lietuviškų pavadinimų, teigiamai įvertintas J. Šurkaus, A. Lapytės, V. Mačiulio „Enciklopedinis psichiatrijos terminų žodynas“, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

 
2016 metų gegužės 26 d. Kalbos komisijos posėdyje pakeisti keli 60-ojo nutarimo punktai, priimta rekomendacija dėl autentiškų asmenvardžių gramatinimo, teigiamai įvertintas E. Kisino „Anglų–lietuvių kalbų karo technikos žodyno“ antrasis pataisytas leidimas, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai ir kt.
2016 metų balandžio 14 d. Kalbos komisijos posėdyje priimtas protokolinis nutarimas „Dėl rekomendacijos „Dėl nuodingųjų augalų lietuviškų pavadinimų (a–j)“, apsvarstytas dažninis rekomenduojamų vardų (baltiškos kilmės vardų) sąrašas, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai ir kt. 
2016 m. kovo 3 d. Kalbos komisijos posėdyje pritarta Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos 2015 metų veiklos ataskaitoms, priimtas protokolinis nutarimas dėl kai kurių kirčiavimo nuostatų, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai ir kt.
2016 metų sausio 28 d. Kalbos komisijos posėdyje teigiamai įvertinti E. Kisino „Lietuvių–anglų kalbų karybos žodyno“ terminai,  aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai, aptarti pakomisių 2016 metų darbo planai ir kt.

2015 m. gruodžio 3 d. Kalbos komisijos posėdyje teigiamai įvertinti „Anglų–lietuvių kalbų karybos žodynas“ ir Lietuvos standartas „Kultūros vertybių išsaugojimas“, priimti protokoliniai nutarimai „Dėl Svetimžodžių atitikmenų sąrašo“ papildymo“, „Dėl Terminų žodynų rengimo bendrųjų reikalavimų“ pakeitimo“, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

2015 m. spalio 1 d. Kalbos komisijos posėdyje teigiamai įvertintas V. Būdos „Aiškinamasis projektų valdymo terminų žodynas“, priimtos rekomendacijos dėl kai kurių moliuskų ir varliagyvių lietuviškų pavadinimų, aprobuoti nauji terminų straipsniai, tartasi dėl autentiškų asmenvardžių gramatinimo nuostatų tikslinimo ir kt.

    Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto prašymu Valstybinė lietuvių kalbos komisija (toliau – VLKK) teikia išvadą dėl Lietuvos Respublikos vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projekto Nr. XIIP-1653(2). Projektas aptartas VLKK birželio 16 d. posėdyje.