2016 metų balandžio 14 d. Kalbos komisijos posėdyje priimtas protokolinis nutarimas „Dėl rekomendacijos „Dėl nuodingųjų augalų lietuviškų pavadinimų (a–j)“, apsvarstytas dažninis rekomenduojamų vardų (baltiškos kilmės vardų) sąrašas, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai ir kt. 
2016 m. kovo 3 d. Kalbos komisijos posėdyje pritarta Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos 2015 metų veiklos ataskaitoms, priimtas protokolinis nutarimas dėl kai kurių kirčiavimo nuostatų, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai ir kt.
2016 metų sausio 28 d. Kalbos komisijos posėdyje teigiamai įvertinti E. Kisino „Lietuvių–anglų kalbų karybos žodyno“ terminai,  aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai, aptarti pakomisių 2016 metų darbo planai ir kt.

2015 m. gruodžio 3 d. Kalbos komisijos posėdyje teigiamai įvertinti „Anglų–lietuvių kalbų karybos žodynas“ ir Lietuvos standartas „Kultūros vertybių išsaugojimas“, priimti protokoliniai nutarimai „Dėl Svetimžodžių atitikmenų sąrašo“ papildymo“, „Dėl Terminų žodynų rengimo bendrųjų reikalavimų“ pakeitimo“, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

2015 m. spalio 1 d. Kalbos komisijos posėdyje teigiamai įvertintas V. Būdos „Aiškinamasis projektų valdymo terminų žodynas“, priimtos rekomendacijos dėl kai kurių moliuskų ir varliagyvių lietuviškų pavadinimų, aprobuoti nauji terminų straipsniai, tartasi dėl autentiškų asmenvardžių gramatinimo nuostatų tikslinimo ir kt.

    Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto prašymu Valstybinė lietuvių kalbos komisija (toliau – VLKK) teikia išvadą dėl Lietuvos Respublikos vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projekto Nr. XIIP-1653(2). Projektas aptartas VLKK birželio 16 d. posėdyje.

, terminologija , vardai ir pavardės

2015 m. birželio 16 d. Kalbos komisijos posėdyje pritarta išvadai dėl Lietuvos Respublikos vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projekto Nr. XIIP-1653(2), aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai.

2015 m. gegužės 28 d. Kalbos komisijos posėdyje patvirtinta rekomendaciją „Dėl kai kurių varliagyvių klasės (Amphibia) kirmrausinių (Gymnophiona) būrio varliagyvių lietuviškų pavadinimų“, teigiamai įvertinta keletas terminų žodynų, aprobuoti nauji terminų straipsniai ir kt.

2015 m. balandžio 30 d. Kalbos komisijos posėdyje patvirtinta Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programa, Aukštųjų mokyklų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašas, įvertintas „Kompiuterių vartotojų teminis žodynėlis“, aprobuoti nauji terminų straipsniai ir kt.

2015 m. balandžio 2 d. Kalbos komisijos posėdyje priimti Terminų žodynų vertinimo taisyklių pakeitimai, apsvarstyti Prunus genties augalų pavadinimai, kai kurių augalų rūšių, įrašytų į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją, lietuviški pavadinimai, aprobuoti nauji terminų straipsniai ir kt.