2017 m. balandžio 27 d. Kalbos komisijos posėdyje pakeistas Lietuvos vietovardžių sąrašas, priimtos trys kirčiavimo rekomendacijos, rekomendacija dėl kai kurių varliagyvių lietuviškų pavadinimų, aprobuoti terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

2017 m. balandžio 27 d. Kalbos komisijos posėdyje ketinama svarstyti tris kirčiavimo rekomendacijas, rekomendaciją dėl kai kurių varliagyvių lietuviškų pavadinimų, Lietuvos vietovardžių sąrašo pakeitimą, terminų straipsnių rinkinius ir kt.

2017 m. kovo 30 d. Kalbos komisijos posėdyje papildytas Lietuvos vietovardžių sąrašas,  priimtos keturios kirčiavimo rekomendacijos, aprobuoti terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

2017 m. vasario 28 d. Kalbos komisijos posėdyje pritarta Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos 2016 metų veiklos ataskaitoms, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

2017 m. sausio 26 d. Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai, priimta rekomendacija dėl nuodingųjų augalų pavadinimų, aptarti pakomisių 2017 m. darbo planai, patvirtintas ekspertų sąrašas ir kt.

2016 m. gruodžio 15 d. Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai, papildytas Svetimžodžių atitikmenų sąrašas, priimta kirčiavimo rekomendacijų ir kt.
2016 m. lapkričio 10 d. Kalbos komisijos posėdyje priimti vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašo pakeitimai, rekomendacijos dėl kai kurių varliagyvių ir moliuskų lietuviškų pavadinimų, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai. 
2016 m. rugsėjo 29 d. Kalbos komisijos posėdyje priimti Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo pakeitimai, rekomendacijos dėl kai kurių varliagyvių lietuviškų pavadinimų, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai. 

    2016 m. birželio 17 d. Kalbos komisijos posėdyje pritarta lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo turinio aprašams, priimtos rekomendacijos dėl nuodingųjų augalų ir kai kurių varliagyvių lietuviškų pavadinimų, teigiamai įvertintas J. Šurkaus, A. Lapytės, V. Mačiulio „Enciklopedinis psichiatrijos terminų žodynas“, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

 
2016 metų gegužės 26 d. Kalbos komisijos posėdyje pakeisti keli 60-ojo nutarimo punktai, priimta rekomendacija dėl autentiškų asmenvardžių gramatinimo, teigiamai įvertintas E. Kisino „Anglų–lietuvių kalbų karo technikos žodyno“ antrasis pataisytas leidimas, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai ir kt.