, kalbos politika , posėdžiai
Komisijos nariai palankiai įvertino darbo grupės parengtą ir patobulintą Valstybinės kalbos politikos gairių projektą.
, kalbos politika , posėdžiai , svetimvardžiai , vietovardžiai
Patvirtinta Kalbos programų vykdymo tvarka ir nauji Programų koordinavimo tarybų ir Programų ekspertų tarybos nuostatai, sudaryta speciali vietovardžių pakomisė.